Syngenta Turf & Landscape | Sweden

Välkommen till SyngentaTurf.se

Vintersjukdomar - en stor uro för greenkeepers

Sjukdomar
12.01.2022

Utmaningen med kontroll av vintersjukdomar är den största oro för greenkeepers och course managers. I Norden er övervintring ett stort problem för greenkeepers, tillsammans med...