Alex Cawley's förenklade metod för planering av Primo Maxx-appliceringar

Tekniska nyheter
Alex Cawley

Med GDD-metoden behöver man följa upp temperaturdata och beräkna ackumulerad GDD för att avgöra när Primo Maxx bör appliceras. Tajmningen blir då mer precis, men för vissa greenkeepers kan detta vara både mer tidskrävande och komplext. 

För greenkeepers som kanske inte har tid eller resurser att använda GDD, erbjuder Alex en förenklad metod för att schemalägga Primo Maxx-applikationer.

Här är riktlinjerna:

  • Under våren när temperaturen är kall och tillväxten är långsam, applicera med 3 veckors mellanrum.
  • Under sommaren när tillväxten har blivit konsekvent och temperaturerna är varma, övergår du till applikationer var 7:e till 10:e dag.
  • Under hösten när temperaturen blir sval återgår övergången till 3 veckors intervall. Om det skulle vara så att hösten är särskilt lång och mild, överväg 4 veckors appliceringsintervall.

Genom att använda denna guide och på ett förnuftigt sätt justera appliceringsintervallen i enlighet med lokala temperaturer och dagsljustimmar kan gräsmattor upprätthålla en konsekvent nivå av tillväxtreglering under hela året.

I vissa fall kan Alex sin förenklade metod vara ett bättre alternativ än GDD-metoden när man ska schemalägga Primo Maxx-appliceringar. Först och främst är metoden väldigt enkel att tillämpa.

En annan fördel med den förenklade metoden är att den är anpassningsbar. Greenkeepers kan enkelt justera appliceringsintervallen utifrån sina egna observationer av hur gräset växer och de lokala väderförhållandena. Denna flexibilitet innebär att det går att skräddarsy tillväxtregleringen så att gräset får rätt mängd Primo Maxx i rätt tid. GDD-metoden bygger också mycket på historiska temperaturdata, och det är inte alltid dessa är till hjälp för att förutspå kommande väder. Om vädret skiljer sig mycket från de historiska väderförhållandena kan de banskötare som använder GDD-metoden komma att applicera Primo Maxx vid mindre optimala tidpunkter.

Spraying greens

Den förenklade metoden är därför ett utmärkt alternativ för den som just har börjat använda tillväxtreglerare eller som föredrar en enklare grässkötselmetod. Greenkeepers som tillämpar den förenklade metoden kan få värdefulla erfarenheter och en större förståelse för hur Primo Maxx påverkar just deras gräsytor. Då kan de senare fatta mer välinformerade beslut. 

Här är några av de faktorer du bör beakta när du ska bedöma när och hur mycket Primo Maxx som bör appliceras:

  • Ju högre temperatur, desto snabbare avtar Primo Maxx effekt, och med andra ord varar den längre när det är svalare 
  • Olika grässorter växer olika snabbt och tillväxtreglerarens effekt kan därför variera
  • Hur mycket näring och vatten som gräsmattan tillförs påverkar hur stor effekt en tillväxtreglerare får 
  • Ljusintensiteten och antalet ljusa timmar på dygnet påverkar hur länge en tillväxtreglerare verkar, och därmed hur ofta appliceringar bör göras. Detta är en viktigare faktor i Norden än längre söderut i Europa. 

Sammanfattningsvis är GDD en mer vetenskaplig metod för planering av Primo Maxx-appliceringar, medan den förenklade metoden är ett enklare, mer anpassningsbart alternativ som under vissa omständigheter kan vara lämpligare. Beroende på grässkötselprogram och resurser kan banskötare välja den metod som fungerar bäst för dem.