Få kontroll på svampen | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Få kontroll på svampen

Applicering

Sjukdomsalstrande organismer (patogener) är ett ständigt och föränderligt problem som både påverkas av yttre faktorer och de olika utvecklingsfaserna under ett angrepp.

Ett exempel är svampen microdochium (snömögel) vars sporer ofta ligger vilande i den s.k. filten (ej nedbrutet gräsklipp) och på bladen. På nyligen groddade sporer bildas mycel, och om angreppet tar sig in i bladen stjäl hyferna energi från plantan och orsakar mer och mer skada i takt med att svampen utvecklas.

Så här får du bukt med dynamiska svamppopulationer:
• Gör gräset friskare, dvs. öka dess motståndskraft mot sjukdomsangrepp
• Bespruta med rätt bekämpningsmedel under de olika faserna av svampens livscykel

En gräsyta som är skadad, försvagad eller stressad är mer mottaglig för infektioner och drabbas hårdare av alla sorters angrepp. Genom att använda ”integrated pest management” (IPM) som gör livsmiljön ofördelaktig för svampen kan man avsevärt minska risken för sjukdomsangrepp och angreppets omfattning och hjälper dessutom plantan att återhämta sig snabbare efter ett angrepp.

Det är allmänt känt att IPM som kompletteras med fungicidbehandlingar vid rätt tidpunkt ger ett mer hållbart resultat och den bästa gräskvaliteten.

 

Forskning vid STRI visar att det är möjligt att förbättra gräskvaliteten under säsongen med färre fungicidbehandlingar om de genomförs utifrån GreenCasts sjukdomsprognoser, jämfört med regelbundna besprutningar eller behandlingar som görs vid första synliga tecken på sjukdomsangrepp.

Testresultaten från STRI visar att behandlingar som genomförs när tidiga tecken på sjukdom visar sig kan vara otroligt värdefulla, även om de inte är lika effektiva som en förebyggande behandling. 
Och om svampangreppet är dynamiskt krävs tidiga behandlingar med ett dubbelverkande bekämpningsmedel som hindrar sporerna att utvecklas och att infektionen tar fart på nytt. På så sätt blir resultatet mer bestående.

Med effektivt IPM och en välplanerad bekämpningsstrategi – som tar hänsyn till variationerna under säsongen – är det nu möjligt att förebygga sjukdomsangrepp och minimera skadorna.

Genom att använda sig av denna metod kan man se till att gräset återhämtar sig snabbt och håller en jämn kvalitet under hela säsongen.