PGR-program för reglering av grästillväxt och kostnader

Tekniska nyheter

I år finns det goda skäl att reglera gräsets tillväxtkurva med ett PGR-program. Man kan minska förbrukningen av bränsle och gödningsmedel, spara på utrustningen och minska arbetsinsatsen – vilket alltsammans sparar kostnader.

Verktyg som effektiviserar användningen av Primo Maxx II:

Growing Degree Day-kalkylator
Hitta optimala intervaller för Primo Maxx II-behandlingar för er golfbana

Primo Maxx II kostnadsbesparingskalkylator
Beräkna vilka kostnadsbesparingar ett Primo Maxx II-program kan ge

Primo Maxx II etikett & produktinformation
Enkelt att hitta doseringsmängder, rekommendationer och lagkrav

WeatherPro
All väderinformation och alla prognoser du behöver för att planera appliceringarna

Primo Maxx II-broschyr
Allt du har velat veta om Primo Maxx II och mycket mer

För många golfbanor är tillgången till arbetskraft en stor utmaning. Allt som gör att man slipper lägga tid på gräsklippning är värdefullt.

Genom att Primo Maxx II minskar tidsåtgången för gräsklippning med i snitt 25 % under ett år – och med upp till 40 % när gräset växer som mest – går det snabbare att klippa greenerna. Potentiellt kan man också förlänga intervallen mellan fairwayklippningarna. Det samma gäller trimning av bunkerkanter och andra svårklippta partier.

En minskad tidsåtgång för klippning innebär också att själva utrustningen slits mindre och man sparar bränsle. Med tanke på att priserna på bränsle, reservdelar av metall och utrustning skjutit i höjden har det blivit allt viktigare att genomföra integrerade åtgärder för att få budgeten att gå ihop.

Kostnaderna för gödningsmedel har stigit dramatiskt och det finns inga tecken på att det ska vända. Att tillföra näring är helt avgörande för gräsets hälsa och kvalitet, men det går att effektivisera växtskyddsprogrammen.

Försök har visat att gräs som behandlats med Primo Maxx II kan tillgodogöra sig kväve 13 % effektivare. Detta beror på två faktorer. Genom att under våren främja en snabb tillväxt av rotmassa, som också bibehålls under sommaren, kan gräset lättare ta upp och tillgodogöra sig vattenlösliga näringsämnen – samtidigt som detta även gör att fukt hålls kvar bättre.

För det andra innebär gräsklippning att det avlägsnas näring som måste återföras, ett problem som ett PGR-program motverkar. Näringsinnehållet i färskt gräsklipp uppgår normalt till 14 kg kväve per ton som avlägsnas. För kalium är siffran 9 kg (tabell 1).

Studier från USA visar att Primo Maxx II-behandlingar på greener med vengräs gör att kvävetillförseln kan minska med 25 % utan att gräsets kvalitet påverkas. I den studien minskade mängden från 15 kg/ha till 11 kg vid applicering varannan vecka. Analyser av kvarvarande kväve visade inte på någon förändring, vilket tyder på att kvävebalansen upprätthölls.

När man använder ett PGR-program för att gräset ska växa jämnare under säsongen krävs det också ett matchande program för näringstillförsel.

Man kan då undvika att näringstillförseln blir ojämn och få ett jämnare tillväxtmönster. En regelbunden applicering av lämplig flytande näring, i kombination med en PGR-behandling, har visat sig ge ett optimalt resultat.

Ett effektivt sätt att planera intervaller mellan PGR-appliceringar är att mäta mängden gräsklipp och jämföra med klippet från en obehandlad gräsyta. När de båda ytorna ger samma mängd gräsklipp är det ett tecken på att effekten börjar avta och att det är dags för en ny applicering.

Det låter bra i teorin, men i praktiken kan det bli krångligare. För golfbanor med få anställda kan det vara svårt att få tid att registrera gräsklippsmängder. Och när det är dags för applicering kan faktorer som väderförhållanden eller golftävlingar göra att behandlingen måste skjutas upp.

Intervallerna mellan PGR-behandlingarna kan också påverkas av att gräset upplevs växa snabbare, vilket kan bero på fysiska faktorer som ljummet regn efter en torrare period.

PGR-programmet förhindrar inte sådana väderrelaterade tillväxtfaser, men genom att undertrycka tillväxthormonet gibberellinsyra blir gräsets naturliga reaktion svagare och tillväxten blir inte lika kraftig.

Det är viktigt att förstå att PGR-effekten inte bara plötsligt upphör efter en viss tid. Det sker en gradvis nedgång från att medlet appliceras, och man bör då göra en bedömning av när en ny applicering kan vara optimal.

Med ett effektivare program kan behandlingarna överlappas så att tillväxten och resultatet blir jämnare.

Den faktor som har störst påverkan på hur snabbt effekten av PGR avtar är temperaturen. Ju varmare det är, desto snabbare bryts produkten ner och behandlingarna måste då utföras oftare.

Det är därför en bra idé att utgå från Growing Degree Days (GDD eller tillväxttemperatur per dag) för att bedöma hur ofta PGR bör appliceras så att tillväxten regleras optimalt. När GDD nått 200 efter att Primo Maxx II applicerats på en green är det i de flesta fall lämpligt att göra en ny behandling.

En brittisk genomgång av GDD-värden visar att detta värde ofta nås ungefär var fjortonde dag under sommaren. För enkelhetens skull kan man, som de flesta redan gör, applicera medlet varannan vecka för att få ett pålitligt resultat.

Utmaningen är tidigt på säsongen och under hösten då det valda GDD-värdet kan variera dramatiskt. Kurvorna för sydöstra England (ovan) och Skottland (nedan) visar att det kan variera mellan 21 och 70 dagar under tidig vår söderut, medan det sker liknande variationer en månad senare i de norra delarna av landet. Detta visar varför, och hur, programmen behöver anpassas under de lite mer svårplanerade perioderna.

Det innebär inte att en behandling är bortkastad om det någon dag senare blir kallare väder, tvärtom kommer effekten att bestå längre.

Tänk dock på att du kan behöva göra en ny behandling tidigare än planerat om det blir varmt.Den kostnadsfria GDD-kalkylatorn finns tillgänglig på Syngentas webbplats. Den är enkel att använda för att följa upp GDD och planera in tidpunkter för appliceringar.

Studier i Storbritannien visar att det ger mer pålitliga resultat att ha 0 ⁰C som basvärde för att beräkna GDD-intervaller, jämfört med om man utgår från 6 ⁰C eller 10 ⁰C som man gör i vissa andra länder. Det viktiga är att bedöma, eller att finjustera, GDD-intervallerna för grästillväxten på en specifik plats, samt att anpassa appliceringarna därefter.

Kom ihåg att GDD-kalkylatorn, liksom andra verktyg för beslutsstöd, bara kan ge vissa riktlinjer. Det finns en mängd andra klimat- och miljöfaktorer som påverkar grästillväxten under en säsong.