NDVI - Normalised difference vegetation index

Utveckla golfen

När vi gör provarbeten så tar vi ett antal mätningar för att bedöma försöket. I huvudsak är dessa visuella bedömningar gjorda av en sakkunnig. Det finns alltid en uppsättning riktlinjer men med den mänskliga naturen innebär det att bedömningar kan och kommer att vara något olika. Det är därför det är så viktigt att använda professionella och oberoende parter för detta arbete.

Växthälsa, gräsfärg och sjukdomsfrekvens utvärderas alla med ögat vilket är en beprövad bedömningsmetod som har använts under många år.

I dessa bedömningar av tester använder vi också en NDVI-mätare. Det ger oss en helt oberoende mätning.

NDVI står för Normalised Difference Vegetation Index och det är ett enkelt instrument som avger ljus och mäter vad ljuset återför. Genom att göra detta kan den mäta växternas hälsa.

I försök ser vi siffror mellan 0,59 och 0,85. Ju närmare siffran är 1 ju friskare är plantan. Men sällan kommer du se siffran komma över 0,85.

Har det här verktyget någon plats på golfbanan?

Verktyget är inte på nogot sätt grundläggande viktigt for oss greenkeepere - men det ger oss en möjlighet att mäta gräshälsa utan att det är en åsikt. Siffran är ganska irrelevant - precis som en fuktmätare. Vad som kan vara optimalt på en golfbana är annorlunda för en annan chef på en annan bana. 

Som med alla mätningar: ju oftare du gör något desto bättre förstår du det. Och samtidigt - att göra en läsning på samma plats dagligen skulle ge dig ganska bra indikationer på växternas hälsa.

Jordbruket använder redan denna teknik på en mycket större skala. Satelliter gör NDVI-mätningar regelbundet och stora jordbrukare använder dessa mätningar för att hjälpa dem att optimera deras produktion. Det är här det verkliga värdet är - regelbunden kartläggning av mark för att bedöma förändringarna i växthälsa under olika förhållanden.

Vi har gjort testet litt på golfbanor för att se vilket värde det finns för greenkeepers. Bildupplösningen är fortfarande en bit bort från att vara användbar, men den är på väg. Standard bildupplösningen för cirka 3 år sedan var 3 meter per pixel (toppbild) men den har redan flyttats till 0,7 meter per pixel (bottenbild) och denna förbättring i bildupplösningen kommer förmodligen att fortsätta.

Med tiden kan detta bli ett realistiskt sätt att titta på växthälsa och använda det som instrument för att implementera ITM-strategier. Men under tiden är de handhållna verktygen bra hjälp om du använder dem regelbundet.