Att motverka antraknos

Sjukdomar

Låt oss fördjupa oss i antraknos, eller Colletotrichum cereale, som kan vara en stor utmaning för banskötare i Norden. Vi ska också ge några råd om hur man förebygger angrepp. Denna svampsjukdom kan orsaka betydande skador på gräset. Den karakteriseras av att drabbade områden gulnar och vissnar. Tittar man riktigt nära kan man även se små svarta fläckar, nämligen svampens fruktkroppar.

Antraknos kan uppträda vid olika tider på året, men det är vanligast på sommaren på greener med vitgröe. Vi har flera gånger sett detta på greener när det efter en längre varm och torr period har blivit regnigt och fuktigt. Under den varma, torra perioden har gräset blivit stressat, och när det därefter blivit blött och regnigt har den höga påfrestningen lett till sjukdomsutbrott. 

Det bästa är att om möjligt undvika angrepp eftersom gräs som försvagats av eller återhämtar sig efter antraknos blir mer mottagligt för microdochium-angrepp under hösten. Alex Cawley

Det finns flera faktorer som kan påverka sannolikheten för antraknos, bland annat klipphöjd, näringsmängd, fukthantering, stressnivå och gräsets allmänna hälsa. Ofta är det så att ju mer intensivt skött greenen är, desto högre är risken för att antraknos ska utvecklas. Bra skötselrutiner kan räcka långt för att förhindra angrepp, men under perioder då det råder högt tryck behöver dessa rutiner vanligtvis tänkas igenom och justeras. Här är några råd som förhoppningsvis kan vara till hjälp.

Hantera fukt på rätt sätt.
Övervattning kan skapa förutsättningar som är fördelaktiga för antraknos och ska därför undvikas. Om gräset blir alltför torrt är det stor risk att det blir stressat, och om det sedan kommer en period med regn får det redan stressade gräset svårt att stå emot sjukdomsangrepp. Använd fuktmätare, det är ett viktigt verktyg som hjälper banskötare att se till att gräset håller en bra fuktnivå.

Justera gräsklippningsrutinerna.
Undvik överdriven klippning, mycket låga klipphöjder och gräsklippare med slö kniv. Dessa tre faktorer gör var för sig gräset stressat och mer mottagligt för sjukdomar. Att kombinera två eller tre är att be om problem. Var proaktiv under perioder då det råder hög risk, klipp mer sällan där så är möjligt och kör oftare med vält, överväg en högre klipphöjd och se till att vässa knivbladet.

Toppdressing.
Att regelbundet applicera lätt dressing som enkelt kan arbetas ner kan bidra till ett friskare gräs och en jämnare yta, men tänk på att det också kan göra gräsklipparen slö. Tyngre toppdressing är inte att rekommendera under perioder då det är hög stress eftersom det nöter på gräset att arbeta ner sanden, vilket bidrar till en förhöjd sjukdomsrisk.

Näringstillförsel.
Små, regelbundna doser kväve från en lättillgänglig källa kan vara väldigt välgörande för gräset när förhållandena är besvärliga. Det har visat sig att det fungerar mycket bra för att mildra antraknosens svårighetsgrad.

Försiktig luftning.
Att lufta gräset med 6–8 mm tunna spikar är en riktigt bra idé. Det ökar dräneringsförmågan och förhindrar att ytlagret blir för kompakt. Risken är annars att fukt hålls kvar nära ytan där patogener kan ansamlas. Det orsakar minimala störningar, särskilt om det direkt efteråt går att köra med vält.

Att sköta vältrafikerade ytor.
Håll koll på greener där det är mycket gångtrafik eftersom de kan vara mer mottagliga för antraknos. Spärra av mindre ytor med rep och flytta avspärrningen då och då.

Skötseln är den första försvarslinjen och den kan räcka långt för att förhindra antraknosangrepp. Men även om skötselrutinerna är genomtänkta och har justerats kan det ofta behövas något mer. När du står inför en situation där sjukdomsrisken är mycket hög, och det finns tidiga tecken på antraknos på en eller flera greener, skulle vi rekommendera en kombination av manuella och kemiska metoder. Det handlar då om att applicera en fungicid i tillägg till den manuella, justerade skötseln för att pressen på gräset ska minska. För att hantera angreppen är Heritage och Instrata Elite bra alternativ.

Genom att dessutom använda Primo Maxx för att reglera tillväxten kan du minska påfrestningarna på gräset. Det går då att klippa mer sällan utan att förutsättningarna för puttning förändras drastiskt. Qualibra kan bidra till en bra fuktreglering och minska de risker som en överdrivet fuktig rotmassa eller ett alltför torrt gräs medför.

Förhoppningsvis kan dessa tips hjälpa er alla engagerade banskötare där ute att minimera förekomsten av antraknos i sommar, så står ni väl rustade för att lyckas i höst.