Beskrivning av GDD-modell för Primo Maxx-appliceringar

Tekniska nyheter
GDD growing day degrees

Här føljer en guide från Alex Cawley till hur man använder GDD-modellen (Growth Degree Days) för att schemalägga Primo Maxx-appliceringar på greener. Han ger exempel på behandlingar under vår, sommar och höst så att du får en förståelse för hur det fungerar. 

GDD-modellen är temperaturbaserad och hjälper greenkeepers att avgöra när det är optimalt att applicera Primo Maxx. Växter behöver, precis som vi, värme för att växa och frodas och genom att studera temperaturen under en given period går det att uppskatta hur snabbt gräset kommer att växa.

Nu undrar du kanske vad Growth Degree Days är?

Growth Degree Days (GDD), dvs. tillväxttemperatur per dag, är en måttenhet som används inom jordbruk och trädgårdsskötsel för att bedöma växters tillväxt och utveckling baserat på temperaturen.  Det är ett sätt att kvantifiera den värme som krävs för att en planta ska växa.

GDD bygger på att växter kräver en viss temperatur för att kunna växa. Varje växt har en specifik bastemperatur, även kallad minimitemperatur för tillväxt. När det är kallare än bastemperaturen växer plantan minimalt eller inte alls. När temperaturen stiger över bastemperaturen börjar dock växten att ackumulera värmeenheter, eller GDD.

För finstråigt gräs, exempelvis på greener eller fairways, används GDD för att bedöma och följa upp gräsets tillväxt och utveckling.Finstråigt gräs behöver skötas väl för att kvaliteten, utseendet och spelbarheten ska bibehållas. Med GDD går det att förbättra planeringen så att olika insatser blir effektivare och mer precisa. Ju finare gräset är, desto mer noggrant måste det skötas!

Genom att följa upp temperaturen dagligen och beräkna ackumulerad GDD kan du säkerställa att tillväxtregleraren appliceras vid rätt tidpunkt för bästa möjliga resultat. Först ska du välja vilken bastemperatur som ska läggas till grund för beräkningarna. Vi rekommenderar 0 °C, eftersom 6 °C eller 10 °C kan ge missvisande siffror. Därefter behöver du samla in dagliga temperaturdata för den aktuella platsen. Dessa uppgifter kan du få via lokala väderstationer eller hitta på webben. På vår webbplats syngentaturf.se hittar du våran GDD-beräkningsverktyg.

Följ dessa steg för att beräkna GDD: Räkna ut genomsnittlig dygnstemperatur genom att addera högsta och lägsta temperatur per dag och dividera med två. Subtrahera bastemperaturen (0 °C) från den genomsnittliga dygnstemperaturen. Om resultatet är negativt ska GDD för den dagen anses vara noll. Lägg ihop de dagliga GDD-värdena för att få fram total GDD.

Här är några exempel för vår, sommar och höst: 

Vår
På våren kan grästillväxten vara ojämn eftersom temperaturen varierar. När man planerar in Primo Maxx-appliceringar på våren när det är svalare bör man följa upp ackumulerad GDD för att se när värdet närmar sig 200. Om värdet exempelvis är 180 GDD och det enligt väderprognosen förväntas bli varmt den närmaste veckan kan det vara en bra idé att applicera Primo Maxx för att motverka en kraftig tillväxt. 

Sommar
Under sommarmånaderna är temperaturen ofta jämnare och grästillväxten blir då mer förutsägbar. Då kan du planera att göra Primo Maxx-appliceringar med jämna intervaller, exempelvis var 14:e dag. Fortsätt dock att bevaka GDD för att säkerställa att appliceringsschemat och tillväxttemperaturen är i fas. Om GDD ackumuleras snabbare än förväntat kan appliceringsintervallerna behöva justeras.

Höst
När temperaturen börjar sjunka på hösten växer gräset långsammare och behovet av Primo Maxx-appliceringar minskar. Under denna period kan du gradvis förlänga tiden mellan appliceringarna från två till tre eller fyra veckor, beroende på ackumulerad GDD och synlig grästillväxt. Håll koll på vädret och justera vid behov appliceringsschemat för att bibehålla en optimal gräskvalitet. Sammanfattningsvis kan det vara en fördel för banskötare att använda GDD-modellen vid planeringen av Primo Maxx-appliceringar på greener. De kan då se till att tillväxtregleringen blir jämn och att spelytorna håller sig högkvalitativa under hela säsongen. 

Alex Cawley

Kom ihåg att det endast är tillåtet att applicera högst 400 ml Primo Maxx var 7:e dag på greener, för tees och fairways gäller 1,6 l var 14:e dag. På etiketten finns mer information om appliceringsintervaller för olika förhållanden. Alex Cawley

Genom att bevaka dygnstemperaturer, beräkna GDD samt justera appliceringsintervaller baserat på ackumulerad GDD och synlig grästillväxt kan du se till att greenerna får rätt mängd Primo Maxx i rätt tid. Då går det att motverka oönskade effekter på grästillväxten, eller 'rebound' som vissa i branschen säger. Vi hoppas att denna beskrivning hjälpt dig att bättre förstå hur GDD-modellen kan användas för att planera Primo Maxx-appliceringar. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.