Gör en blandning – följ wwwWALES

Att blanda produkter för spraybehandlingar kan spara tid och pengar. Det är dock viktigt att testa om produkterna är kompatibla och undvika kombinationer som kan vara giftiga för känsliga grässorter.
Vissa produkter måste tillsättas i en särskild ordning för att risken för inkompabilitet ska minimeras. Den enkla regeln är att följa wwwWales:

Mer information och tips finns i Syngenta GreenCast ETech Bulletin som publicerades i juni 2013 – den kan skickas per e-post