Greencast Sweden - Contact us| Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Greencast Sweden - Contact us

Contact us

Business Enquiries
Tel: +45 21 40 30 54
Email: [email protected]

Technical Enquiries
Tel: 0800 169 6058
Email: [email protected]

Registered Office
Syngenta UK Limited
CPC4 Capital Park, Fulbourn
Cambridge
CB21 5XE
United Kingdom

Registered in England, No. 849037

VAT Registration Number: GB 760 3469 29

Website Technical Support
Denna webbplats är i ständig utveckling för att få ytterligare nya tjänster till svenska Greenkeepers, så att du kan uppleva vissa problem. Rapportera gärna eventuella buggar, feedback eller kommentarer till vår supportsystem med hjälp av

feedback form