Greencast Sweden - Dollar Spot| Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Greencast Sweden - Dollar Spot

Sclerotinia homoeocarpa

Orsakas av: Sclerotinia homoeocarpa F. T. Bennett

Platta 1: Sclerotinia homoeocarpa på vitgröe

Beskrivning

Sclerotinia homoeocarpas förändringar på bladen har en svag, blekt färg. De är bundna av ett mörkare rödbrunt band i vardera ände, vilket skiljer den angripna vävnaden från den friska gröna vävnaden. Små (i myntstorlek) fläckar av blekt gräs kan förekomma på kortklippt gräs (platta 1). Fläckarna kan ibland smälta samman och bilda stora områden av angripet gräs (platta 2). Vit mycelsvamp kan förekomma på angripna områden under daggiga morgnar, men försvinner när gräset torkar.

 

Mottagligt gräs

Alla gräsarter som tål varma och kalla årstider.

Platta 2: Sammansmältande Sclerotinia homoeocarpa-fläckar

 

Var kan man hitta Sclerotinia homoeocarpa?

Alla gräsområden, särskilt golfbanor, golfteer, fairways, Gräsmattor som domineras av svingelgräs har hög infektionsrisk. Vitgröegräs kan också påverkas kraftigt.

 

När är det mest sannolikt att Sclerotinia homoeocarpa angriper gräs?

Under sommarmånaderna, när dagstemperaturen är högre än 20 º C. Fuktiga eller åskiga väderförhållanden kan uppmuntra till ett utbrott, liksom tung dagg. Gräsmattor med låg fertilitet löper större risk att angripas av Sclerotinia homoeocarpa.

 

Effekterna av Sclerotinia homoeocarpa

Fläckarna minskar det estetiska utseendet med fint gräs, på bland annat golfbanor, och skapar en ojämn yta vilket i sin tur orsakar oenhetlig bollrullning. På områden med längre snitt, behöver inte spelbarheten påverkas (om inte utbrottet är väldigt svårt), men gräsmattans estetiska utseende kommer att förvärras.

 

Högrisksituationer

Tung morgondagg.

Dagstemperaturer på 20 º C och högre.

Låg fertilitet.

Mycket låga klippningshöjder.

Gräsmattor som domineras av svingelgräs, även om det finns variationer mellan underarter och sorter. Vitgröegräs är också mottagligt.

Långsamt växande gräs.

Fuktkvarhållande gräsyta.