Greencast Sweden - Pythium Blight| Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Greencast Sweden - Pythium Blight

Pythium blight

Orsakas av: Pythium spp.

Mottagligt gräs

Alla gräsarter, särskilt vitgröe, flerårigt rajgräs, bentgräs, rörsvingel och Bermudagräs.

 

Symptom

 • Pythium blight kan plötsligt uppstå vid varmt och fuktigt väder.
 • Denna sjukdom orsakar oljiga, bruna runda fläckar, vilka initialt är cirka 2-5 cm i diameter och som sedan snabbt blir större.
 • Tidigt på morgonen är fläckarna vattniga och mörkfärgade.
 • De bildar också fluffiga vita massor av mycelsvamp (bomullsmögel) och kan växa samman för att bilda stora, oregelbundna områden av dött gräs.
 • De infekterade fläckarna kan ha en brun-orange färg.

 

Förhållanden som gynnar sjukdomen

Pythium blight trivs bäst vid nattliga temperaturer på över 20 ° C. Den förekommer i områden med mer än 10 timmars bladväta per dag, under flera dagar i följd. Den kan hittas i de blötaste gräsområdena och i områden med dålig dränering och luftcirkulation. Frodigt växande gräs som gödslas med kväve är särskilt mottagligt för sjukdomen.

Integrerade tekniker för friska gräsmattor

 • Undvik att klippa vått gräs när bladmycelet är uppenbart för att minimera smittspridning.
 • Minimera törrt gräs.
 • Undvik överdriven tillämpning av kväve under varma vädret.
 • Öka luftcirkulation för att påskynda torkningen av gräset.
 • Minimera mängden skugga.
 • Bevattna gräset tidigt på dagen. Undvik sena dagars vattning.
 • Förbättra jorddränering.
 • Bevattna gräset djupt och så sällan som möjligt.