Speltryck och stress

Allmänt

2020 har inletts med rekordmycket spel och stadig ökning av antal spelade ronder. En kombination av golf som smittsäker aktivitet under rådande coronapandemi, bra väder och tidig säsongsstart i stora delar av landet har lett till en rekordstark start för golfen i Sverige. Det har aldrig spelats så mycket golf som i år, och antalet medlemmar ökar stadigt.

Mer från Svenska Golfförbundet: https://golf.se/om-golfsverige/analyser-och-statistik/statistik/statistik-2020-lopande/

Trots denna positiva utveckling uttsätts dina gräsytor i stunden för extra tuffa förhållanden. Påfrestningarna på gräset från stark sol, torka, vind etc. förstärks av den dagliga banskötseln och nu för tiden av slitaget från spelarna. Att förbättra spelupplevelsen är avgörande för att kunna behålla spelare och det bästa sättet att säkerställa klubbens ekonomi och det är viktigare än någonsin att leverera en högkvalitativ spelupplevelse. Banornas kvalitet är mycket viktig för att det ska gå att behålla spelare och på samma gång attrahera nya spelare och uppmuntra befintliga medlemmar att spela oftare.

Fullbokade banor många platser för tillfället. Frågan blir hur kan man upprätthålla bankvaliteten med så mycket spel?

Starkare gräsplantor med Primo Maxx II
Genom att behandla gräset med Primo Maxx II får plantorna bättre förutsättningar att klara ogynnsamma förhållanden som torka, hårt slitage och sjukdomsangrepp. Gräset ser inte bara fint ut längre, det återhämtar sig också snabbare när förhållandena förbättrats. Primo Maxx II bidrar till starkare gräsplantor som bättre motstår stress och sjukdomar, vilket förbättrar spelförhållandena under hela säsongen.

  • Bättre torktålighet
  • Snabbare återhämtning från stress
  • Ökad slitagetålighet
  • Mindre stress = friskare gräs

Greener
Att greenerna är jämna är det viktigaste för en golfspelare. Primo Maxx II har visat sig bidra till just det – ett slätare och jämnare gräs. Greenerna kan klippas som tidigare, men med den fördelen att det går snabbare och behöver göras mer sällan samt att det blir mindre gräsklipp att ta hand om. När gräset växer långsammare kan banan hålla samma kvalitet och vara lika snabb under hela dagen. Erfarenheten visar att klipphöjden kan ökas något på greener som behandlats med Primo Maxx II utan att bollhastigheten blir lägre.

Mer om Primo Maxx II här

Hicure kan också vara användbart
Hicure bidrar till att gräset klarar stress bättre, och återhämtar sig snabbare och eff ektivare. Hicure är lösningen när gräset är utsatt för stress från torka och uttorkande vindar, sol och värme och högt slitage från spelare. Resultatet man uppnår:

  • Förbättrad kvalitet
  • Ökad täthet
  • Bättre färg
  • Snabbare återhämtning

Mer om Hicure här

Bra jobbat alla greenkeepers!
Vi är mycket nöjda med att se den positiva utvecklingen inom golf i Sverige. Du har en stor ära för denna utveckling. Fortsätt med det goda arbetet du gör med banorna och ta väl hand om din turf så att spelarna får en bra upplevelse och kommer tillbaka om och om igen. En kombination av Primo Maxx II och Hicure kan hjälpa dig på väg.