Vinter och ITM:s roll | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Vinter och ITM:s roll

Allmänt
30.11.2020

Svamp populationerna kan öka under gynnsamma förhållanden och vi tittar på hur man kan hjälpa nollställa populationerna. At dagga av till exempel har en enorm inverkan på sjukdomspopulationerna under perioder med högt svamptryck.

Ju mer man tittar på sjukdomshantering desto mer kan man skilja fungicidanvändning och Integrated Turf Management (ITM), inte för att de är orelaterade (de båda har viktiga uppgifter), men vi börjar se dom så här:

Fungicider – Nollställa sjukdomspopulationen
ITM – Sänk utvecklingshastighet

När du ser de två som separata delar kan man börja förstå hur dom sammanlänkar. Vikten av ITM har aldrig varit högre:

 • Turf- / fibernivåer
 • Gräsarter 
 • Dagga av
 • Luftflöde 
 • Dränering 
 • Ljusmängd
 • Växthälsa / korrekt näring

Dessa faktorer spelar alla en stor roll för att bromsa den exponentiella tillväxten av sjukdomspopulationer.

 • Turf- / fibernivåer - Ju lägre turf, desto mindre livskraftig är spor populationen och desto långsammare börjar sjukdomsprocessen
 • Gräsarter - Ju mer resistent grästyp desto långsammare går sjukdomen
 • Dagga av - Ju mindre tid fukt är på bladet desto mindre tid har svampen att sprida sig genom det
 • Luftflöde - Ju högre luftflöde desto torrare är bladet
 • Dränering - Ju bättre dränering desto torrare är gräsmatta
 • Ljusmängd - Ju bättre ljusnivåer, desto starkare är gräsväxten och desto bättre är chansen att överleva
 • Växthälsa / korrekt näring - Det är viktigt att hantera marken på ett sätt som gör att växten kan hantera sjukdomar, men trots detta inte vara alltför mottaglig

 

Ovanstående är uppenbara uttalanden, trots med klimatpress som tydligen ökar årligen måste vi använda alla möjliga tekniker för att fortsätta minska svampens acceleration under gynnsamma förhållanden. Genom att använda dessa tekniker kan vi möjligen öka klyftan mellan fungicidapplikationer under lägre tryckperioder och få en bra förståelse för var nuvarande sjukdomspopulationer är, kommande klimatförhållanden och din nuvarande position på ITM. 

Att förlita sig endast på ITM eller på fungicid är ett recept på misslyckande - de två fungerar hand i hand.