Art of Application-videor visar vägen till bättre applicering | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Art of Application-videor visar vägen till bättre applicering

Applicering
07.11.2019

A of A Nozzle performance in practice

En ny serie Syngenta Art of Application-videor har skapats specifikt för operatörer av gräs industrien för att få det bästa av varje applicering.​

Dom presenteras av teknisk chef och specialist på appliceringar, Glenn Kirby, och erbjuder en kombination av vetenskapen bakom spruttekniken och en serie praktiska topptips. Det förklarar principerna för att förstå målet och hur man träffar det, tillsammans med praktiska råd för att uppnå korrekta resultat.  

Ämnen inkluderar råd om vilket sprutmunstycke som ska väljas när du setter upp din bekämpningsmedelsspruta. Jämförelser av sprutmunstycktyper med Syngenta XC-mundstycken och olika alternativ, som Hypro-munstycken, Lechler-munstycken och dimma munstycken, visar tydligt de skillnader operatörerna kan göra.

A of A Targeting applications CTL image

Klicka här för att se Art of Application-videor

 

De senaste fungicidprodukterna kan uppnå exceptionella resultat," rapporterar Glenn.

“Men det är sprutoperatörens kompetens och utvecklingen inom applikationsteknik som kan säkerställa att de får bästa möjliga resultat."

Att förstå grunderna i mekaniken för applicering, erkänna de mål som ska träffas och behovet av effektiv tidtagning är alla viktiga element i konsten att applicera.

Vidare påpekade Glenn att dagens sprutoperatör måste vara alltmer medveten om det väsentliga området med sprutförvaltning, undvika problem med avfall och minimera risken för miljön.

Operatörer av grässprutor står inför ett antal unika utmaningar för att uppnå korrekta och konsekventa resultat, ofta under en nära bedömning av en kritisk publik av spelare och allmänhet.

Syngenta Art of Application-videor ger en ovärderlig insikt för sprutoperatörer, greenkeepers och agronomer för att vidareutveckla sin förståelse och färdighet för att uppnå bättre resultat med varje applikation. 

A of A XC 025 explained CTL image

 

Klicka här för att se Art of Application-videor