De allra bästa appliseringstipsen | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

De allra bästa appliseringstipsen

Applicering
05.11.2016

Sjukdomsutbrott i början av vintern kan få allvarliga konsekvenser för vårens och sommarens greener – vilket leder till ökade kostnader när gräskvaliteten ska återställas och missnöjda spelare.

Med ett effektivt gräsbehandlingsprogram och en förebyggande svampbekämpning kan man på ett säkert sätt ta sig igenom riskperioderna, förklarar Daniel Lightfoot, Syngentas affärschef. Men för att få de bästa resultaten gäller det att bespruta på rätt sätt. 

 

A – Daniel Lightfoot

En bra besprutningsteknik är viktig för att få ut mesta möjliga från varje behandling, säger Daniel Lightfoot. Kompetensen hos den som utför besprutningen är en nyckelfaktor.
En bra besprutningsteknik är viktig för att få ut mesta möjliga från varje behandling, säger Daniel Lightfoot. Kompetensen hos den som utför besprutningen är en nyckelfaktor.

 

B – Inställning av trycket
Se till att sprutan är korrekt inställd och ger ett jämt tryck och ett jämt flöde längs sprutarmen.
Se till att sprutan är korrekt inställd och ger ett jämt tryck och ett jämt flöde längs sprutarmen.

 

C – Munstyckenas höjd​

Ställ in besprutningsarmens höjd så att avståndet mellan munstyckena och målet är 50 cm – mät alltid från munstycket, inte från sprutarmen.

 

D – Besprutningsarmens leder​

Se till att alla leder är smorda och kan röra sig fritt samt att sprutarmen är rak och vågrät.

 

E – NSTS-testning

Enligt de nya bestämmelserna måste alla mekaniska sprututrustningar NSTS-testas regelbundet – det är dessutom ett bra sätt att undvika dyrbara misstag.

 

F – Kalibrering av munstycken

Kontrollera att munstyckena fungerar som de ska och ger ett jämt flöde. Gör kalibreringen till en rutin så undviker du onödiga problem.