Fukt: Dagg och regn – Del 3 | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Fukt: Dagg och regn – Del 3

Applicering
24.01.2020

I Glenn Kirbys senaste blogginlägg har han skrivit om daggpunkterna 2018 och 2019. Det finns en sak till Glenn vill nämna innan han lämnar bladfukten. Ju mer tid Glenn ägnat åt att studera det här, desto mer inser han att det är den viktigaste orsaken till högt sjukdomstryck.

Guttation

Förra gången pratade Glenn Kirby om kondensationsfaktorn för daggbildning som avgörs av plantans temperatur, lufttemperaturen och luftfuktigheten. Guttation är något helt annat.

Guttation uppstår när vattentrycket byggs upp i rötterna så att vattnet inuti plantan utsöndras genom hydatoderna. Det är specialiserade porer genom vilka plantan kan släppa ifrån sig vatten. Guttation uppstår när vattentrycket byggs upp i rötterna så att vattnet inuti plantan utsöndras genom hydatoderna. Det är specialiserade porer genom vilka plantan kan släppa ifrån sig vatten.

De har ingen betydelse för transpirationen utan sitter längst ut på venerna och är alltid öppna.

Det här är visserligen inte gräs, men vi älskar bilder på guttationsvätska som tränger ut ur en plantas vaskulära system.

Guttationsvätskan innehåller höga halter av organiska föreningar, t.ex. aminosyror, och har på senare tid kopplats till ökade sjukdomsangrepp eftersom innehållet ansetts vara en bra näringskälla för oönskade patogener.

Även om det troligen är en bidragande faktor tycker Glenn frågan är knepigare än så. Guttation uppstår bara under tillväxtperioder, så är det då temperaturen eller guttationsvätskan som orsakar störst problem? Höga näringshalter i guttationsvätskan borde tyda på att halterna också är höga i plantan, vilket generellt borde innebära tunnare cellväggar och att plantan är mer mottaglig för patogena angrepp? Vi vet inte – man kan fundera i cirklar runt de här grejerna!

Om du missat del ett och tre av Glenns blogginlägg kan du läsa dem här: Del 1 - Del 2