Håll trycket uppe

Applicering

Det finns stort värde i en välkalibrerad sprut set-up och speciellt nozzle set-up, och vi blir ofta förvånade när vi ser hur olika tryckmätare er och hur olikt tryck anges på de olika enheterna. Här måste man hålla tungan rätt i mun.

Man kan misstänka att om tillverkaren tillfrågades skulle de säga att färgerna på urtavlan indikerar sprutans trycktolerans, inte en rekommendation för munstyckstryck.

På alla munstycken kommer det att finnas ett optimalt tryckområde. Nedan visas Syngenta XC 025-munstycken med ett optimalt intervall på 2 till 4 bar. Man kan med fördel försöka hålla seg i den nedre halvan av ett optimalt tryckområde för att säkerställa bästa möjliga skydd och maximal effektivitet.


När du överför denna information till tryckmätarna ser de väldigt annorlunda ut.

Auto-rate sprutor är särskilt utsatta för detta - samtidigt som de snabbt kan variera hastigheten och justera trycket därefter. Detta vil snabbt ändra hur munstycket fungerar, vilket i sin tur kommer att justera det bort från det mest effektiva området.

Videon ovan visar hur ett intervall på 0 - 5 bar är oacceptabelt. 0 Bar kommer uppenbarligen inte att fungera och någonting över 4 kan orsaka dramatiska förluster när det gäller avdrift.

Tyvärr är dette något man ser ganska ofta - ta dig tid att kolla in det optimala tryckområdet för dina munstycken och markera det i din tryckvisning.