Sprut teknologi - Säker vinst | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Sprut teknologi - Säker vinst

Applicering
26.03.2020

Förra veckan talade Glenn Kirby med en grupp om några "sure wins" som garanterat kommer att förbättra dina ytor med lite arbete. Vi talade om att mäta greens korrekt den senaste blogg. Nästa snabba vinst är munstyckstekniken.

Allteftersom tiden gått, har munstyckstekniken utvecklats dramatiskt. Ändå är vi förvånad över antalet flat fan munstycken som vi ser fastsatta på sprutor.

Glenn erkänner, som banchef tänkte han mycket lite på munstycksval. Han hade olika uppsättningar för olika vattenvolymer och alla var luftinduktions munnstycken. (eftersom Glenn ansåg att hans område var blåsigt med begränsade sprutfönster). Och han investerade starkt i det.

Glenn uppfattade vara den bästa sprutan på marknaden. Han antog bara att den faktiska leveransen skulle vara lika bra som alla andra funktioner på maskinen.

Han tänkte andå inte mycket längre än det. Vi är trots allt, alla upptagna, eller hur!

Dagens operatörer måste vara mer uppmärksamma än någonsin på det goda sprutförvaltarskapet. Undvika problem med avfall och minimera risken för miljön,

men förmodligen viktigast är att få ut det bästa av din produkt.

 

Munstycksmekanik – droppspektrumet

Alla munstycken producerar en mängd droppstorlekar; stora munstycken brukar producera större droppar med högre hastighet och små munstycken framkallar mindre droppar.

Generellt hålls små droppar i hög grad kvar på de glänsande bladen på gräset.

Stora stabila droppar har dock en benägenhet att studsa eller rulla av.

 

Små droppar med låg hastighet är mycket mer mottagliga för drift. På täta, sköra gräsytor, till exempel en golfbana, finns det ingenstans för den förskjutna luften att gå, så vattenpartiklar med låg hastighet har svårt att nå ytan och höga procentsatser går förlorade som drift.

 

Att helt enkelt öka droppstorleken är inte lösningen för att besegra drift.

När droppstorleken fördubblas med en flat fan reduceras antalet producerade droppar med en faktor på åtta, och täckningen av ett område eller mark kan vara fyra gånger mindre för vilken given volym av vatten som helst.

Att använda större flat fan munstycken för att producera större vattendroppar brukar också resultera i högre vattenvolymer vilket kan leda till genomdränkta bladytor och onödigt mycket produkt som rinner bort och -förlust.

 

Nyare munstycksteknologi har sett tillkomsten av luftinduktions munstycken (AI), där varje dropp innehåller en liten luftbubbla.

När sprutvätskan passerar genom munstycket sugs luft in på grund av venturi-effekt och blandas med sprutvätskan.

Även om dropparna är större, storlek för storlek, fungerar luftkudden som en stötdämpare när dropparna träffar bladet, vilket innebär att de har en benägenhet att bibehållas bättre på bladytan, jämfört med ett stort tätt vattenfall.

Fördelar med XC luft induktion

Genom att använda denna teknik producerar Syngenta Turf XC-munstycken betydligt fler droppar per ml sprutvätska jämfört med andra testade AI- eller lågdriftmunstycken.

Detta hjälper till att säkerställa god täckning av bladet i sikte.

Framför allt har tester visat att 04 XC blad munstycket producerar mindre än 3% små droppar, under 100 mikron, som är mycket mottagliga för drift, jämfört med 14% med ett traditionellt flat fan munstycke, som hjälper till att garantera att du får mer produkt till ändamålet.

Fler droppar än andra AI-munstycken för bättre täckning

Den ansenliga hastigheten hos de större dropparna gör att de är betydligt mindre känsliga för drift.

Detta kan öka möjligheterna i sprut fönstret, vilket ger dig en bättre chans angående optimala tidpunkter för  applicering igen så att du får ut det bästa av din produkt.

Minskad drift och sprutförlust

Bilden nedan visar konventionella fläktmunstycken i vänster sektion och XC Turf-munstycken i höger sektion av bommen.

Sprejhöjd anger ideal täckning

Munstyckshöjd är en avgörande faktor för att uppnå jämn täckning över gräsytan.

På utjämnade idrottsplatser och stadier är det relativt enkelt och en jämn höjd kan upprätthållas oavbrutet.

Men på golfbanor där sluttningar och vågighet är integrerade för att skapa en utmaning för spelarna, kan variationen i munstyckshöjden ha en djupgående inverkan på sprutmönstret och konsekvent applicering.

De flesta munstycken är tillverkade för bästa möjliga resultat då man arbetar på en höjd av 50 cm över ändamålet.

Problemet uppstår när en spruta börjar gå upp en sluttning, bommen faller ner och munstyckshöjden kan sjunka till 30 cm eller mindre.

När sprutan når toppen av en sluttning kan munstyckshöjden hoppa upp till 70 cm eller mer.

Sluttningar orsakar ojämn bomhöjd

Sprutning av sluttningar eller backig mark med standard munstycken kan påverka munstyckshöjden och sprutmönster täckningen avsevärt

Testförsök med traditionella platta fläktmunstycken vid 30 cm spruthöjd har konsekvent visat en skillnad på mer än 25% variation i sprej volym över bommen.

Detta har avsevärda konsekvenser för produktens resultat hos fungicider och gödselmedel.

Även om du eliminerar alla andra faktorer kan en variation på 25% på egen hand vara skillnaden mellan framgång och misslyckande.

För att bemästra detta problem har Syngenta Turf XC-munstycken utformats till att ge ett mycket mer konsekvent sprutmönster om munstycks höjden faller till 30 cm eller mindre.

XC-teknik skapar jämnare deposition

Munstycks höjd 30cm

XC-munstyckena ger en sprej överlappning över tre munstycks bredder vid en munstyckshöjd på 50 cm. 

Men om höjden reduceras till 30 cm när man stöter på en sluttning, kommer den fortfarande att ha en mycket mer konsekvent och jämn täckning - vanligtvis inom två till fem% differens över hela sprutbommen.

Hur gamla är dina munstycken?

Glenn har nyligen haft nöjet att tillbringa tid med några munstyckes ingenjör designers.

(en karriär som han inte hade någon aning om existerade) och bara tio minuter in i samtalet insåg Glenn hur mycket arbete som behövs för att utarbeta och åstadkomma dessa saker.

Sedan tänkte han tillbaka till hur ofta han brukade byta munstycken och de mängder olika produkter han pumpade igenom dem och ändå förväntade att de skulle leverera. Med användning av grova produkter och de regelbundna sprutarbeten som nu pågår på golfbanor föreslår Glenn att mer uppmärksamhet på munstycks tekniken skulle verkligen hjälpa.