Mindre byråkrati med Syngentas app | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Mindre byråkrati med Syngentas app

Greencast TurfApp
12.05.2017

Skriven av Lennart Tidman, Greenbladet


Syngenta är ett världsomspännande jordbruksföretag med över 28.000 anställda i drygt 90 länder. De arbetar framför allt med frön och växtskydd. Under Banchefskonferensen berättade Nordenchefen Lars Tveter om företagets hemsida, greencast.se, som fått ett nytt bättre utseende. Där finns, bland mycket annat, uppgifter om produkter, hur de används, om sjukdomar samt utvecklingen inom golfen.

För att ta del av alla uppgifter krävs att man registrerar sig, vilket är gratis. Bland nyheterna på sidan är väderinformation. Den ger detaljerade uppgifter om vädret där du befinner dig, jordtemperaturer med mera. Man kan se när risken för sjukdomar är som störst – eller lägst, få historik för olika sjukdomar eller läsa när det är lämpligast att spruta. På sidan finns detaljerad statistik över hur vädret var en viss period under tidigare år, och man kan hitta kartor över hur sjukdomsriskerna ser up i hela Sverige.

Gratis app

Lars Tveter redogjorde också för hur GreenCast Turf App fungerar. Appen kan laddas ner gratis på greencast.se och är på svenska. I den kan all information banan lagras, om tankfyllningar, storlek på munstycken, vad som ska sprutas och hur mycket, vem som har certifikat för att använda sprutan och hur vädret var vid spruttillfället. Allt man behöver.

Färdig rapport

Alla uppgifter lagras och sammanställs på ett sätt som kan användas direkt när ni ska skicka in rapporter till miljömyndigheten. Nästa gång ni ska spruta kan uppgifterna tas fram igen så man slipper göra nya beräkningar.
– Gräsytans kvalitet förbättras och arbetet med dokumentationen blir betydligt mindre med hjälp av GreenCast Turf App, framhöll Lars Tveter.