Värva en greenkeeper! | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Värva en greenkeeper!

GreenCast
07.02.2018

Duktiga greenkeepers behövs alltid. Känner du några personer som skulle passa som greenkeeper? 
Skicka SGA:s film från Halmstads Golfklubb till dem!