Ascernity "the balance of power" i egna händer

Produkter

Ascernity leverar en helt ny kemiklass - och ett nytt sätt att agera - för att hantera turf sjukdomar, kombinerad med en ny triazol-fungicid. Ascernity ger mycket effektivt och bestående sjukdomsskydd.

Nyckeln till Ascernitys enastående prestanda är en avancerad formulering som är speciellt utformad för att skapa en skyddande beläggning på bladytan, och för att flytta aktivt och jämnt genom växten. Denna här balanserade systemicitet säkerställer att hela växtbladet förblir skyddat längre och med med långvarig sjukdomsbekämpning.

Resultat från över 70 försök i Europa har visat mycket effektiv prestanda mot ett komplett utbud av grässjukdomar, inklusive Dollar Spot, Anthracnose och Microdochium nivale.

Till skillnad från vissa andra existerande systemiska aktiva substanser förblir Ascernity jämnt fördelat genom bladet, rapporterar Syngenta Turf Technical Manager, Marcela Munoz. "Balansen mellan translaminärt och systemiskt upptag behåller sin aktiva sjukdomsbekämpning i hela det växande bladet", berättar hon. ”Skyddet är extremt stabilt innom i bladet, och studier har bekräftad, även 14 dagar efter applicering, att det inte finns nedbrytning eller utspädning i växten.” 

 
Munoz förklarar vidare att kombinationen av två aktiva substanser och två olika verkningssätt kommer rikta sjukdomar på olika stadier, vilket leverar större flexibilitet i applikationstiming och effektivare sjukdomskontroll. "Resultat från över 70 försök i Europa har visat mycket effektiv prestanda mot ett komplett utbud av grässjukdomar, inklusive Dollar Spot, Anthracnose och Microdochium nivale."


Marcela tror att Ascernity kan komma bli kärnfungiciden för sen vår och tidig höst. ”Ju tidigare sjukdomen kan stoppas, desto mindre skada orsakas växten. Att förhindra fungal hyphae att komma in i bladet erbjuder det bästa försvar,” råder fru Munoz. “Ascernity är mycket effektivt eftersom den aktiva substansen slutar sporer från att utveckla hyfer på ytan - innan det kommer in i växten. Fast om sjukdomen har trängt igenom och in i bladet, kan Ascernity fortfarande stoppa sjukdom att utvecklas - innan synlig skada på spelytan kommer att synas."

"Effektiv kontroll av grässjukdomar under sommarmånaderna kommer ochså bidra till att minska graden av infektionstryck under senhöst och vinter. Och det kommer att göra Ascernity till ett otroligt kraftfullt verktyg för sjukdomsbekämpning i framtiden” avslutar Marcela.
 

“Ascernity kan användas som en strategisk del av en integrerad Turf Management-plan och kan garantera en hållbar och långsiktig framtid för effektiv kontroll av grässjukdomar” Lars Tveter

Syngenta Nordics Business Manager, Lars Tveter, tillägger att han er mycket nöjd att kunna erbjuda Ascernity. "Det är jättebra att greenkeepers och banchefer får chansen till att göra förbättringar och möjlighet för att kunna leverera optimal spelkvalitet under hela året," säger Lars. 

"Han påpekar att kraften i Ascernitys nya aktiva ämnen kommer perfekt att komplettera andra Syngenta fungicid, och möjliggöra för greenkeepers att planera en strategisk strategi för sjukdomsbekämpning. ”Ascernity kan användas som en strategisk del av en integrerad Turf Management-plan och kan garantera en hållbar och långsiktig framtid för effektiv kontroll av grässjukdomar,” tillade han.

Läs mer om Ascernity här