Fungicider som innehåller propikonazol är inte längre godkända för användning inom EU

Produkter

EU-kommissionen har beslutat att inte förlänga godkännandet av propikonazol, som är ett verksamt ämne i många fungicider. 

Syngenta kommer därför att upphöra med försäljningen av samtliga produkter som innehåller propikonazol, inklusive fungicider för växtskydd och gräsvård. 

Följande fungicider från Syngenta berörs av EU:s beslut:

Här är de viktigaste datumen att hålla reda på:

  Sista försäljningsdatum till distributörer Sista försäljningsdatum till slutanvändare Sista användningsdatum för alla berörda produkter
Sverige   19 December 2019 19 December 2019 19 Mars 2020

Syngenta känner besvikelse över EU-kommissionens beslut och vidhåller att propikonazol inte utgör någon risk för människors hälsa eller miljön om produkten används enligt rekommendationerna på etiketten.

För att kunna erbjuda våra kunder förstklassiga gräsvårdsprodukter fortsätter vi att satsa på forskning och utveckling.

Nyligen lanserade vi Instrata Elite och vi hoppas kunna lansera ytterligare en ny fungicid i början av 2020. Det handlar om en ny och spännande innovativ fungicid som kommer att ersätta de produkter som innehåller propikonazol. Arbetet med att få den nya produkten godkänd och registrerad är redan påbörjat. Studier visar att den nya produkten är effektiv och har en bred effekt med användning av en mindre mängd verksamma ämnen.

Syngenta stödjer oberoende forskning och erbjuder teknisk support så att du alltid kan hålla din golfbana i bästa möjliga skick.