Greencast Sweden - Höstförlängning ökar risken för grässjukdom | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Greencast Sweden - Höstförlängning ökar risken för grässjukdom

Produkter
16.12.2013

En otroligt lång, mild höst har varit en välkommen möjlighet att utöka den nordiska golfsäsongen och fullt förbereda banorna inför vintern. Men det har också lämnat gräsytor farligt utsatta för sjukdoms attacker när snötäcket oundvikligen kommer, varnade Lars Tveter från Syngenta.

Greenkeepers som redan har applicerat Medallion TL i November kommer att ha gjort ett viktigt steg för att minska sjukdoms patogener som lastats i thatch och den potentiella risken för skador." Men med efterföljande tillväxt efter applicering och sjukdomsuppbyggnad i dom milda förhållanden, kommer en ny applikation krävas före snön faller för att få det bästa möjliga långsiktiga skydd ", rådde han.

Syngenta GreenCast väder historia har avslöjat att temperaturen har legat över det långsiktiga genomsnittet för 65 av de 68 dagarna sedan början av Oktober i Stockholmsområdet. Från mitten av Oktober till mitten av November 2013 var temperaturen upp till 10° C - vilket var 4° C över genomsnittet.

Lars påpekade att Contact + fungicid verkan av Medallion TL har visat sig vara oerhört effektiv i att ge resultat på lång sikt genom att rikta sig på potentiellt smittsamma Microdochium Snö Mögelsporer i thatch, i kombination med ett kraftfullt skydd på bladet. "När gräset växer efter applicering, delar av detta skydd förloras". Dessutom har nya sporer börjat bygga upp i thatchen, vilket avsevärt har ökat risken för infektion.

"När snötäcket inträffar kommer gräsytan at förbli konstant fuktig och isolerad från extrem kyla - som är de perfekta förhållandena för sjukdom att utvecklas."

Han uppmanar greenkeepers att vara uppmärksamma på den ökade risken den här säsongen och vara beredda att behandla med andra Medallion TL appliceringar före snöfall för att ge den nivå av livslängd som skulle krävas. Applicering och timing kommer att vara avgörande. GreenCast prognoser för väder och sprut fönster möjligheter är extremt värdefulla verktyg för att se till att besprutning kan vidtas innan högriskperioderna.

Lars påpekade att sjukdoms skador på gräsytorna under vintern kommer att öka kostnaderna och tiden för restaurering under våren samt fördröja öppnandet av banan - vilket kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser för verksamheten.

Greenkeepers kan få aktuella råd om kontroll av vintersjukdom- tillsammans med en mängd andra värdefulla gräshanteringråd och information - på hemsidan www.greencast.se