Overtake - Get ahead | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Overtake - Get ahead

Produkter
15.02.2022

Få kontrol med Overtake, Syngentas nya ogräsmedel som kommer att vara en viktig del av greenkeepers verktygslåda, lösar fler problem och gör våra liv enklare.

"En revolution som ger greenkeepers en ny vardag. Overtake halverar tiden man användar vid ogräsbehandling." Lars Tveter

 

Med många saker att tänka på vil användan av Overtake hjelpa greenkeepers att inte behöva oroa sig för ogräs. Man kommer att spara dyrbar tid och resurser, och det är samtidigt säkert för ditt gräs. Två aktiva ingredienser kombinerade ger pålitlig, bredspektrumskontroll över kalla och varma dagar, och vid fluktuerande dag / natt temperaturer. Overtake, en sak mindre att oroa dig för.

Under våren är det konkurrens mellan växter om rymd, ljus, näringsämnen och vatten. Se till att inte slösa bort resurser genom att ge näring åt ogräs, snarare än ditt gräs. Spara tid och resurser med dyr skadaåtervinning från ogräsintrång. Ditt ogräs kan berätta mycket om jordförhållanden, och närvaron av ogräs kan indikera vissa utmaningar. Du kan motverka dessa utmaningar för att skapa bättre förhållanden och gynna tillväxten av gräs som naturligt är starkare för inträde av ogräs och skadedjur. Att bruka metoder för att förbättra förutsättningarna för gräsväxt sparar tid och resurser.

Fri från ogräs - Mycket viktigt för spelare 

Ogräs är den tredje viktigaste faktorn för spelare när de tänker på fairway-kvalite.

Varför är ogräs mottagliga?

FLU fungerar som en AUXIN-HÄMMARE. AUXIN är ett tillväxthormon som är viktigt för växtutveckling och tillväxt. FLU efterliknar AUXIN och destabiliserar denna process. Kemikalien byggs upp i plantans växande punkter vilket leder till snabb överväxt. Detta är tydligare hos unga växter eftersom de är mer mottagliga för FLU. Fungerar bäst i varmare väder - våren är oförutsägbar och blir varmare.

FLO stör protein- och aminosyrasyntes, som är byggstenarna för tillväxt. ALS (enzym) lås och nyckel. Kalla förhållanden - du kan inte förutsäga vädret.
 

Overtake formulering

Overtake ger en robust lösning för ogräsbekämpning. Den dubbla verkningsmekanismen hjälper till att minska risken för ogräsresistensö Overtake ökar effektiviteten och kombinationen av olika aktivklasser och säkerställer effektiv ogräsbekämpning med bredspektrum. Balansen mellan aktiva ämnen gör det möjligt för Overtake att arbeta i olika temperaturer. Overtake innehåller också en ny suspo-emulsionsformulering för att maximera dess prestanda.
 

Utmärkt grässäkerhet 

Overtake är säker för dit gräs, inte ogräs. Den platta, breda bladmorfologin hos bredbladiga ogräs förbättrar absorptionen av Overtake. Overtakeoch metaboliserar bredbladig ogräs långsamt och ineffektivt. I gräs metaboliseras Overtake snabbt och effektivt, så dess effekter är mycket lägre. Overtake kommer att verka i kronan i plantan, och rör sig i xylem. I försök kunde man faktiskt se gulning i ogräsbladens vener.

 

Brett spektrum av kontroll för ogräs 

 

Effektiv vid låga vattenvolymer för snabbare applicering 

​Denna graf är en kulmination av data från 21 prövningar under två distinkta protokoll som testar Overtake. I försöken med vatten mängd applicerades Overtake med 125 l/ha, 250 l/ha och 500 l/ha för att testa effekten av vattenvolym på herbicidens effektivitet.
 

Optimal vår prestanda

13 europeiska experiment gjort på vår och höst med fyra vanliga ogräs.

Bekämpning mot 4 nyckelogräs vid 2 l/ha

I dessa försök mättes poängen för bekämpning som biomassa av ogräset i de behandlade och obehandlade områden. Ingen ny ogrästillväxt efter den första bedömningen.

Bästa praxis

  • Applicera på våren när ogräs växer aktivt.
  • Applicera inte på gräs under stress.
  • Applicera vid 200 l / ha vattenvolym.
  • Klipp inte i 3 dagar efter applicering.
  • Optimal prestanda när bladet är torrt.
  • Applicera med 025 eller 04 XC-munstycken