Overtake godkjend för bruk i Sverige | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Overtake godkjend för bruk i Sverige

Produkter
20.12.2020

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om produktgodkännande av Overtake. Overtake är ett duo systemiskt herbicid som används för att bekämpa örtogräs i gräsmattor.