Overtake godkjend för bruk i Sverige

Produkter

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om produktgodkännande av Overtake. Overtake är ett duo systemiskt herbicid som används för att bekämpa örtogräs i gräsmattor.