Qualibra - en kvalitetsprodukt | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Qualibra - en kvalitetsprodukt

Produkter
04.11.2016

När Syngentas tekniska chef, Marcela Munoz, presenterade de senaste testresultaten från STRI Research 2016, framhöll hon att testerna visar att Qualibra bidrar till att jorden behåller tillräckligt mycket fukt för att förbättra gräsets kvalitet och spelbarhet, men inte så mycket fukt att gräset blir för mjukt eller att det bildas halm, vilket ofta kan vara fallet när polymerbaserade vätmedel används.

Testerna visade att Qualibra gör att gräsytans hårdhet bara varierar +/- 6 procent under torra väderförhållanden på sommaren, att jämföras med hårdheten för obehandlat gräs som kan variera med 22 procent.

Under ett intensivt bevattningstest som skulle simulera kraftigt regn behöll Qualibra-behandlingen gräsytans hårdhet, utan några negativa effekter i form av mjuka områden.

– Det viktiga för banchefer och greenkeepers är att veta att resultatet blir konsekvent, oavsett vilka väderförhållanden som råder, avslutade hon.