Skydda ditt golfgräs från skadlig UV-strålning

Produkter

Ryder är ett högkoncentrerat och stabilt grönt pigment för golfgräs som förbettrar gräsets utseende och skyddar det mot UV-strålning och starkt solljus.

Med Ryder får gräset en djup, vacker färg, och nyansen kan enkelt anpassas till förhållandena på banan. I motsats till vattenlöslig gräsfärg innehåller Ryder ett pigment som tål både regn och bevattning och som inte bleks av solen. Därför håller färgen långre.

RYDER – Making light work

  • Ger en hållbar färg som kan anpassas till banans behov.
  • Skyddar mot skadlig UV-strålning och högintensivt ljus.
  • Är regnfast efter 1 timme.
     

RYDER skyddar gräset mot skadlig UV-strålning och starkt solljus
När en planta utsätts för starkt ljus svarar den med att förstärka sina naturliga skyddsmekanismer. Ett exempel på detta är att blad kan färgas lila, vilket beror på en ökad produktion av antocyanin -- ett naturligt färgämne som bland annat finns i gräs. Ryder bygger på den senaste pigmentteknologin, och har en koncentration på hela 70%, vilket ligger nära växters naturliga pigmentmängder, och gir därmed ett bra skydd mot skadlig UV-strålning och starkt solljus.


Ljusets våglängder
Ljus innehåller energi som är livsviktig för fotosyntesen. Det spektralområde som växter utnyttjar kallas PAR (Photosynthetic Active Radiation) och omfatter alle färger: lila, blått, grönt, gult orange och rött. Blått och rött ljus absorberas lättast av klorofyllet, och har därmed den största effekten på gräsets tillväxt och utveckling.


Fast det finns en grans for hur mycket ljus en planta kan absorbera. För mycket ljus kan orsaka stress hos plantan och leda till att dess fotosyntetiska förmåga minskar. När gräs utsätts för UV-strålning och starkt solljus bildas fria radikalar i plantan. Fria radikalar är mycket reaktiva molekyler som attackerar och skadar cellmembranen och proteinerna i plantan, bland annat klorofyll, vilket hämmar fotosyntesen och tillväxten. Gräsets känslighet for ljus ökar kraftigt om det utsätts för stressfaktorer som hög värme, torka eller kyla. Under desse förhållanden kan mättnadspunkten minska. Med andra ord kan gräset stressas av ljus även på hösten och våren. En solig vinterdag kan ljusintensiteten stiga til 1000 mikromol (10 ggr högre än ljusmättnadspunkten).


När ska Ryder appliceras?
Ryder appliceras lämligast inför en period då gräset förväntas utsättas för hög stress. Vid behov kan färgen användas året rundt, men bör då kombineras med Primo Maxx II.

  • På sommaren skyddar Ryder gräset mot UV-strålning och högintensivt solljus så att gräset behåller sin gröna färg.
  • På hösten kan Ryder användas för hålla gräset grönt längre. Att applicera Ryder efter toppdressing med sand eller över sådd är ett effektivt sätt att återställa gräsets utseende.


  • Under vintern och tidig vår kan Ryder användas för att förlänga säsongen och ge gräset en vacker färg. Den försterkta färgen kan öka bladtemperaturen vilket gör att gräsets återhämtning kommer igång tidigare under våren. I april kan solljuset vara lika intensivt som i august. Genom att påbörja behandlingen tidigt kan du förlänga resultatet och därmed säsongen.