Stressmanagement med Hicure, Ryder och GDD | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Stressmanagement med Hicure, Ryder och GDD

Produkter
28.09.2020

Vi tittar på varför GDD-modeller (Growing Degree Day) fortfarande är användbara under höga stressperioder om du har den stressen under kontroll.

Efter en ganska tråkig juli levererade de första veckorna i augusti några hyfsade temperaturer. Ovan kan du se hur vi hade en längre period kring 20 grader med kvicksilvret som rörde 30 ° C vid ett tillfälle. Naturligtvis var Malmö inte ensam, flera platser i Norden hade vi höga temperaturer under denna period.

Vilken påverkan hade detta på ditt gräs? Det framgår tydligt i ovanstående diagram att nedgången i tillväxten var betydande. 

Det är här som det skiljer sig åt mellan att hantera ett experiment/test, och gräs i den verkliga världen. Under ett test kan vi medvetet framkalla stress och få ut det mesta för att illustrera skillnaderna i management stil. I den verkliga världen kämpar du för att mildra stresset på alla sätt du kan, snarare än att låta den ta tag.

Våra stressmanagement behandlingar visade att vi kan mildra en del av den värme stressen genom att använda Hicure och Ryder. Gräskvaliteten är bättre och visuellt mycket förbättrad. Bilden nedan visar hur stark färgskillnaden är under perioder av stora påfrestningar.

I den här situationen har vi låtit värme stressen att framträda och detta försedde i sig, tillväxtreglering - eftersom detta är ett test kommer vi att fortsätta med de GDD-baserade Primo-applikationerna, som i verkligheten inte rekommenderas. Om din gräsmatta var så stressad och inte längre växte behövs det helt klart inte en applikation av tillväxtregulator och du skulle flytta ditt program till en skydds- / återhämtningsfas.

Greenkeepers använder många hjälpmedel för att mildra stress i värmen.

Detta är greenkeepers skicklighet och där GDD-program kan spela en roll. Ett väl anpassat GDD-baserat program kan minska mängden Primo som används och fortfarande producera samma standard. Sällan går vi in i långa perioder av värme som undertrycker tillväxt och det kan vanligtvis lindras genom bra stresshantering.

Foto ovanför hämtad från en James Beard-artikel

Det finns bestämt en optimal räckvidd för tillväxt i cold season gräs - marktemperaturen mellan 16 och 24 ° C  (med och en dödlig tröskelpunkt runt 42 ° C). Även de extrema dagarna vi ser (och vi ser fler av dessa) går jord temperaturen vanligtvis bara ut ur de optimala räckvidderna några timmar om dagen.

Jordtemperaturen kommer att variera i praktiken beroende på många faktorer, inklusive markfuktighet, thatch / organiskt material och placering av spelytan. Bra bevattningssätt och bra management av organiskt material hjälper båda till att hålla jordtemperaturen lägre under dessa perioder.

Så även om vi ser mer extrema temperaturer har GDD-modeller fortfarande en användbar roll med att hjälpa oss att tajma våra PGR-applikationer. Särskilt på välskötta ytor som hålls i ett bra skick under dessa perioder. 

Om temperaturen är varm och gräsmattan är frisk kommer Primo Maxx att vara effektiv under kortare perioder. Om du emellertid använder Primo på obevattade områden,när vi övergår till sommarmånaderna som kan vara torrare och varmare, är GDD inte så användbart. 

De extra påfrestningarna kommer att göra ett ganska bra jobb att minska tillväxten för dig. GDD är ett utmärkt verktyg för att vägleda dig med dina Primo Maxx II-applikationer - det är dock ganska enkelt och bör användas med försiktighet. 

Om gräsmattan är så stressad att den inte längre växer måste du arbeta in det i din beslutsprocess. Om vädret är varmt och du har växten i en position att klara av den påfrestningen då blir Primo-livslängden kortare.