Vad är Ascernity?

Produkter

Ascernity är vår systemiska fungicid som levererar kraftfull Solatenol ITM-kemi tillsammans med Difenokonzol. Solateno lTM är en ny kemi-klass med en spännande verkningsmekanism som ger ett nytt sätt att tackla hårda sjukdomar. Tillsammans med difenokonzol levereras pålitlig, förebyggande och botande dual-action kontroll över alla dom viktigaste grässjukdomar, inklusive Microdochium Patch (Fusarium), Anthracnose och Dollar spot.

Ascernity är en vattenlöslig koncentrat (SL) innehållande 23,6 g / L bensovindiflupyr (Solatenol TM) och 78,8 g / L Difenokonazol. Formuleringen kan användas på golfgreens och tees. Den föreslagna maximala mängd är 3,0 liter per hektar (L / ha) och högst två applikationer på greener och tees per säsong.

Ascernitys balanserade systemicitet säkerställer att hela växtbladet förblir skyddat och ger långvarig sjukdomskontroll under förhållanden med växt.

Ascernity verkar vid alla stadier av sjukdomscykeln för att slå ner etablerad sjukdom och för att förhindra ytterligare spridning. Emellertid är det grästillväxten som ger den visuella återhämtningen vi ser i botande situationer. För varje fungicid beror därför hastigheten av återhämtning på odlingsförhållandena under perioden efter applicering.

“Ascernitys dual-action är mycket effektiv eftersom den först hindrar sporer från att utveckla hyfer på bladytan. Trots om sjukdomen redan har trängt in i bladet kan Ascernity ändå stoppa vidare utveckling - innan synlig skada bryter ut.” Glenn Kirby

Att behandla sjukdom tidigare förhindrar skador på bladet, minskar stress och bryter sjukdomscykeln effektivt - vilket gör det möjligt för fungicidprogram att upprätthålla spelytans kvalitet hela säsongen. 

Att använda Ascernity som ett förebyggande medel ger en ännu bättre prestanda, längre varaktighetskontroll och minskat resistensrisk. Användning av GreenCasts verktyg kan ochså hjälpa till att planera förebyggande applicering under högriskperioder. Som vi vet kommer sjukdomsattack ibland oväntat, i dessa situationer kommer Ascernity hjälpa ge tidig botande kontroll.

Ascernity är perfekt att använda när gräset växer aktivt, eftersom det hjälper skydda ny tillväxt. Produkten kan användas när som helst på året utan begränsningar, utan vi rekommenderar att använda från mars till slutet av oktober. 

Livslängden för en applikation kommer bero på många faktorer som; växtförhållanden, temperatur och sjukdomstryck. Vi vet att förebyggande applikationer alltid kommer vara längre än applicering direkt på etablerad sjukdom. En väl anpassad applikation kommer att ha en varaktighet på flera veckor när gräset växer aktivt.

Resultat från över 70 försök i hela Europa har visat effektiv prestanda mot ett utbud av viktiga grässjukdomar, inklusive Microdochium Patch (Fusarium), Antracnos och Dollar Spot. Våra försök har också visat god prestanda på; Brown Patch, Red Thread, Häxringar, Take-All och Leaf Spot. Dessutom har man demonstrerad prestanda med användning av Solatenol på Grey Leaf Spot.

Ascernity är godkänt för två applikationer per säsong, med en mängd av 3,0 l / ha. Produkten kan appliceras genom alla typer av sprututrustning som vanligtvis används för att göra appliceringar, inklusive traktormonterade-, handhållna- och ryggsäckssprutor. Vi rekommenderar att appliceras i 125-500 l vatten / ha. Om man använder Syngenta Foliar Turf-munstycket är det optimala intervallet mellan 220-400 l / ha beroende på hastighet och tryck.

Inga negativa effekter har observerats. Ascernity är säkert att använda i vilket som helst skede - från ett blad, ändå till etablerat gräs. Forskning har ochså visat att produkten kan användas för att komplettera Instrata Elite och Medallion TL i ett kraftfullt sjukdomsbekämpningsprogram.

“Utveclingen av Ascernity understryker vår engagemang att leverera effektiva lösningar för kontroll av turfsjukdomar, tillsammans med forskning, support og råd for att uppnå bästa resultat” Lars Tveter

Tilsammans med avancerad och innovativ teknik innom vätmedel, pigment og aminosyrabiostimulerande program, kommer kraften från dom aktiva ingrediensen i Ascernity att komplettera Syngentas andra svampmedel och ge greenkeepers mölighet att planera en strategisk metod för sjukdomsbekämpning. 

Ascernity, andvänt som en strategisk del av en integrerad plan (ITM), kan säkerställa en hållbar framtid för effektiv kontroll av turfsjukdomar.