Få ett försprång på antraknos

Sjukdomar

Antraknos rapporteras alltmer som en av de viktigaste utmaningarna för att upprätthålla jämn gräskvalitet. Många av de relaterade stressfaktorer som kommer att påverka när utbrott inträffar sker tidigare och med större svårighetsgrad.

Vi måste verkligen forsöka minska den här plantstressen. Skador från antraknos är ett hot, och stress påverkar mottagliga växter för infektion just denna perioden, fast det finns spännande nya tekniker för att hantera hotet.

Atraknos är en sjukdom där planering med en Integrated Turf Management metod kan förhindra utbrott och ge stora fördelar.

ITM actions to target anthracnose infection

Sjukdomshistorik på Syngenta Turf visar att utbrott av foliar blight i maj är ovanliga, fast utbrott kan inträffa om förhållandena är heta och fuktiga. Särskilt på ytor drabbades av basala ruttinfektioner tidigare på säsongen, och där det finns kvar patogener i organiskt material.

Sena vårväder-förhållanden skapar oro när det inträffar stora svängningar, från varma dagar till kalla nätter. Det här sätter turf under intensiv stress - något som ofta uttrycks som antocyanin purpling på blad.

Stresschocken för växter kan förvärras ytterligare när vi tänker att odlingsförhållandena är bra, på varma dagar när man börjar pressa gräset hårdare, särskild om växter drabbas av natt efter natt av kyla. Det här är ett område var GDD kan vara extremt användbar som en kontroll för tillväxtpotential.

Beräkna din GDD här

Det har varit en tydlig trend att sänka N-satserna för att hålla greens mera lean och snabbare, trotts forskning i både USA och Storbritannien har visat att för lite N var en viktig påverkande faktor i utvecklingen av antraknos.

Hemligheten är att vara tillräckligt flexibel för att bedöma mängden N som krävs för att upprätthålla växthälsan - vilket kommer att vara annorlunda för varje ban och situation; till och med på mikronivå, från green till green. 

Rent praktiskt kan smartare selektiv användning av tekniker, till exempel slow-release gödningsmedel på mottagliga greens, ge växter ett avgörande extra genom stressiga perioder utöver det normala näringsprogrammet.

ITM-tekniker för att motverka antraknos

  • Tillför tillräcklig näring för att uppnå hälsosam tillväxt
  • Top dress lätt och regelbundet för att skydda torvkronorna 
  • Hantera fukt
  • Redusera klipphöjden där det är praktiskt
  • Behandla högrisk greens på lämpligt sätt
  • Se upp för varmt och fuktigt väder som främjar sjukdomar
  • Om växthälsa oär hotad, var beredd att använda ett förebyggande sommarfungicid

Det finns mycket bra forskning som visar att lägre klipphöjd ökar risken för antraknos. Mindre grönt bladområde visar sig att påföra stress på växten och möjligheten att återhämta sig. Fast att sänka klipphöjden i maj är tyvärr ett nödvändigt ont för att uppnå jämnhet och hastighet som krävs.

Att använda kombinationer av klippning, rolling, top dressing, PGR och tillförsel av näringsämnen kan hjälpa leverera goda spelytor med marginellt högre klipphöjd och således reducera stress.

Anthracnose foliar blight left and basal rot

(Ovan högre - antraknos foliar blight. Ovan vänster - basal rot. Nedan - antraknos under mikroskopet med acervuli på infekterade blad)

Anthracnose under the microscope

Den mest uppenbara anledningen att använda Primo Maxx under våren och sommaren är för att hantera grästillväxt och förbättra kvalitet. En stor mängd forskning har visat att Primo Maxx kan begränsa uppbyggnaden av skadliga reduktiva syrearter (ROS eller fria radikaler) från en rad stressfaktorer.

Nyckeln för att få bästa resultat från pre-stress-konditionering, som kommer ha störst effekt på antraknosreduktion, är att köra programmet innan stress inträffar. Det gäller till exempel för torka, ljus, värme eller slitage från, till exempel, en turnering. Att hålla gräset i en konsekvent tillväxtreglering kan hjälpa bibehålla optimal stressreduceringen.

Effekterna kommer ytterligare förbättras om stressfaktorer kan minskas.

För att begränsa torka är det viktigt med en bra fukthanteringsstrategi. Områden som är utsatta för torka eller dry patch kommer att vara de första som lider under intensiteten underhåll.

Att utnyttja vattenresurserna på bästa sätt har varit ett hett ämne för golfindustrin, med ett effektivt bevattningssystem, helst kopplat till regelbunden användning av fuktsonder, hjälper till att optimera vattenapplikationen där det är nödvändigt.

Ett Qualibra-vätmedelsprogram kan hjälpa vatteninträngning, upprätthålla spelytans kvalitet och minimera evapotranspirationsförluster. Samtidigt hålls fukt djupare i rotzonen och kan bättre användas av gräset.

Under stressperioder är ljus ofta den sista triggerpunkten. Det har förmodligen inte erkänts så mycket som det borde ha varit - möjligen eftersom det inte har funnits ett sätt att hantera det som vi har nu, med Ryder.

Ryder gör ett riktigt bra jobb med att minska mängden UV-ljus som påverkar växten. Det här är en stor stress som elimineras från listan över påfrestningar vi har i maj. I torra rotzoner börjar växten först vissna när ljusnivåerna blir tillräckligt höga; och forsök har visat att Ryder kan minimera dessa effekterna.

Ryder trials


Det finns en risk för att den extra hälsosamma gröna färgen på behandlat gräs indikerar att applicerade näringsnivåer inte krävdes, fast vi redan har sett att det är mycket viktigt för att motverka antraknos.

Om vi vill hantera abiotisk stress mer effektivt ser vi fördelar med att lågga till ytterligare aminosyror genom en tidigare start av ett Hicure-biostimulantprogram.

När en gräsväxt kommer under stress vil den använda olika aminosyror för att bygga specifika proteiner och bekämpa den specifika stressen. Om vi kan hjälpa växten genom att komplettera dessa aminosyror behöver den inte bryta ner eller ta bort proteiner från andra växtfunktioner, vilket gör att den kan hålla sig friskare under stressperioden.

Medan Hicure inte har direkt effekt på antraknospatogenen, kan den fortfarande användas tidigt på säsongen för att begränsa stresseffekter effektivt och således minska förekomsten av sjukdom under resten av året,