Rockring för att mäta sjukdomsprocent | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Rockring för att mäta sjukdomsprocent

Sjukdomar
10.01.2021

“Jag har cirka 15% sjukdom.” 

Det här är en vanlig uttalande som vi hörs pratas om, men vad betyder det? Vi letar alltid efter snabbare och enklare sätt att mäta sjukdomar, och här är ett enkelt sätt att göra det.

Det som förvånar oss är hur hur fel många är med sin mätning av sjukdomsprocent och därför vilket felaktigt sätt det är att uttrycka hur mycket sjukdom som finns. 

Kolla den här bilden och försöka gissa sjukdomsprocent? (Svaret får du nedan)

Vad vi behöver för att mäta procentuell sjukdom är ett specifikt område - vi gillar verkligen en rockring för det här syftet - det är lätt att kasta runt på en green utan att göra skada, och du kan kasta den tillräckligt för att den ska slå sig ner på ett slumpmässigt ställe.

Därefter behövs några sjukdomsmarkörer - vi använder ett antal blinkar i olika storlekar som enkelt kan klippas ut från plast eller papper.

Sedan kan man enkelt kalkylera både markör- och rockring-området för att räkna %. Om matematik inte är din starka punkt kommer en snabb google-sökning på work out area of a circle hjälpa.

Vi har nu etablerad ett fast område och fasta markörer. Nu kan vi skriva procentvärde på varje område, och därefter snabbt räkna den totala procent.

Fortfarande med? Jättebra, låt oss fortsätta.

Svaret!

4.11%. var du nära?

Men detta är bara en del av berättelsen. I det här fallet var det specifika området vi utnyttjade ochså en sektion där greenen hadde drabbades sämst - och medan det ochså fanns sjukdom annanstans - var denna sektion inte representativt för hela greenen.

För att komma med en målsiffra för hela greenen måste vi börja kasta rockringen igjen. Ju fler avläsningar man tar desto mer exakt kommer resultaten bli. I den här situationen tog vi fem avläsningar.

No description available.
0.2%

No description available.
0.1%

No description available.
1.6%

No description available.
0.3%

No description available.
0.8%

genomsnitt : 0.6% 

Det här ett mycket snabbt, billigt och ganska exakt sätt att mäta sjukdomsområden. I denna situation hade vi en green med cirka 0,6% sjukdom - ja 0,6% och ändå vill vi förbättra oss ytterligare.

Det är en riktigt värdefull övning när du utvärderar hur effektivt ditt program är. Det kommer komma ännu mer till sin rätt om man kopplar ihop det med obehandlade kontrolldiagram så att man kan bedöma effektiviteten av behandlingen.