Aminosyror förklarad | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Aminosyror förklarad

Tekniska nyheter
07.09.2021

Att förstå aminosyrornas roll i växtcellsfunktionen kommer bidra till att biostimulerande medel riktas in mer effektivt för att motverka abiotiska påfrestningar.

Biologin har lärt oss att aminosyror är byggstenarna för proteiner, och att proteiner är nödvändiga för varje nivå av cellfunktion. Ny gräsforskning har visat hur en obalans av aminosyror kan kompromissa växtfunktionen. Det har också visats att komplementering av specifika aminosyror genom säsongen säkerställer att växter är bättre utrustad att klara av utmaningar, närhelst de inträffar. En bättre förståelse för cellmolekylär vetenskap har visat hur olika aminosyror passar tillsammans på olika sätt för att skapa specifika strukturer.

 

Ny gräsforskning har visat hur en obalans av aminosyror kan kompromissa växtfunktionen.

Gräsväxter använder aminosyror för att bygga proteinernas vardagliga tillväxtfunktioner. Om externa faktorer skulle påverka växten, till exempel sjukdomsattack eller torka, måste växter återvinna aminosyror för att skapa olika proteiner som är lämpliga för reparation och återhämta sig från stressen. Det är en fascinerande process där växter anpassar sig till ständigt föränderliga miljöförhållanden och fysiska utmaningar. 

Växter kan lätt producera nödvändiga aminosyror under goda förhållanden. Utmaningen kommer när stress inträffar och växter snabbt behöver anpassa sig. När det förekommer kortvarig underskott av nödvändiga aminosyror i konstruktionen av nya proteiner kan återhämtning i växter komprometteras.

Blockkonstruktion

Vid utveckling av Hicure identifierade forskning att, av 18 aminosyrorna, är dom fyra viktigaste:

  • Glutaminsyra - en föregångare av fotosyntetisk aktivitet och andra byggstenar från aminosyror
  • Proline - tillsammans med hydroxylprolin för att skydda av membranstruktur
  • Alanin - med ett väsentligt roll i växthormoner
  • Glycin - en föregångare till klorofyll och en potent osmolyt att tillhandahålla osmo-skydd

Försök har visat aminosyrans potential som biostimulerande medel för att underhålla gräsförhållande under stressiga situationer. I et scenario med sommarvärme vid 27 ° C om dagen och 21 ° C vid natt, och till exempel en Hicure 14-dagars program applicerad i fyra veckor före stress och genom den heta perioden, halverade växtskada. (Figur 1).

Ytterligere testning har visat positiva resultat i gräskvalitet och färg från att komplettera utvalda aminosyror mot et antal abiotiska påkänningar.

Energiförlust

Problemet förvärras sedan processen med att bryta ner och återanvända aminosyror dränerar energi från växterna. Omsättning av aminosyraprotein er en energiintensiv process och sker vanligtvis när växten är under stress, vilket minskar möjligheten för fotosyntetiska aktivitet och chans till att generera sin egen energi.

En direkt källa med omedelbart tillgänglig aminosyror genom en applisering av biostimulerande medel ser till att bevara växtens egen energiförlust genom assimilering av kväve och omsättning av protein. Vidare kan detta fungera som en katalysator för att starta energiproduktion-processen, varigenom växten också kan ta upp och använda organiska källor till N mer effektivt.

Integrering av aminosyror

Stress är nästan omöjlig att undvika på gräsytor som blir intensivt behandlade för att bibehålla bästa möjliga kvalitet. Mer och mer forskning är fokuserade på att använda tillgängliga verktyg för att minimera stress och upprätthålla växthälsa, och slutligen anpassa kunskap och verktyg i en skräddarsydd ITM program. 

Just nu ger forskningen på aminosyror sin roll i celler och proteinfunktion, en ytterligare verktyg utformat för att bättre hjälpa gräsväxter att klara av med stresshändelser. Försöksarbetet har visat fördelarna med för-stress konditionering, och att ha nödvändiga aminosyror och energi tillgänglig vid uppkomsten av växtproblem. Detta är en försäkringsstrategi som är viktig, och kommer att betala tillbaka mer regelbundet när perioder av långvariga miljöbelastningar blir vanligare.