Snabba Greener | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Snabba Greener

TurfTalk
09.03.2017

Jakten på snabba greener är det som sätter störst press på banskötarna i deras arbete. Enligt STRI:s agronomer behöver banskötarna hitta nya, effektiva och hållbara metoder för att skapa snabba ytor, samtidigt som de måste fokusera på hur bollen rullar på greenen – och kanske framförallt på gräsets jämnhet.

Vid ett Turf Science Live-event på The Belfry visade STRI att en green som behandlats med Primo Maxx, som klippts till 4 mm och körts med grenvält kan vara både snabbare och jämnare än en green som klippts ner till 3 mm.

– Under de senaste åren har det blivit vanligt att greener klipps kortare och kortare för att öka hastigheten, men det utsätter gräset för hårda påfrestningar och kan skapa alla möjliga problem. När man trappar upp en viss del av turfskötseln resulterar det oundvikligen i problem som kräver extra åtgärder, meddelade STRI.

Lars Tveter på Syngenta tillade:
– Det fina med Primo Maxx är att det minskar påfrestningen på gräset under nästan vartenda moment av turfskötseln. När Primo Maxx ingår i programmet kan man ofta dra ner på andra åtgärder, vilket kan vara en stor fördel för gräsets hälsa.

Tack vare en ökad rotbildning och andra fysiologiska effekter tål gräsytor som behandlats med Primo Maxx påfrestningar bättre – och dessutom blir spelkvaliteten högre. En annan fördel är att skötseln och klippningen blir billigare och mer flexibel. För ett friskare gräs ska även kväve tillsättas i tanken, avslutar han.

STRI uppmanade greenkeepers att även använda metoder för att minska påfrestningarna på gräset, såsom att öka klipplängden. En ökning från 3 till 4 mm innebär 33 procent större bladyta och ger ett friskare gräs. För klubbar som klipper greenerna varje dag kan det vara en bra idé att då och då istället använda greenvält. På så sätt sparar man både tid och pengar.

Om man skapar en tätare yta kan bollen rulla ovanpå gräset, vilket ökar hastigheten utan negativa effekter för gräsets hälsa – och det är mer hållbart på sikt, skriver STRI i sin rapport. Genom noggranna mätningar av greenernas prestanda kan man utvärdera resultatet av ändringarna i skötseln och presentera det för spelarna och banans ledning. STRI har övervakat greenskötseln på många större golftävlingar och visat att även en liten ökning av klipplängden kan förbättra puttytans jämnhet.