Vikten av att ha ett bra gräsvårdsprogram (ITM) på plats

Utveckla golfen

I min förra bloggartikel berättade jag om hur snabbt ett svampangrepp kan sprida sig och hur du kan få bukt med problemet med hjälp av fungicider.

Ju mer jag lärt mig om växtskydd desto tydligare har det blivit för mig att man måste skilja mellan fungicidbehandlingar och gräsvård, eller Integrated Turf Management (ITM) som vi kallar det. Båda dessa åtgärder är viktiga, men de har olika funktion:

 • Fungicider – tar död på svampen 
 • Gräsvårdsprogram (ITM) – förebygger och bromsar angreppens utveckling

När man betraktar fungicidbehandling och grässkötsel som två skilda saker förstår man lättare hur de samverkar. Här är några av de viktigaste sakerna att hålla koll på när vi talar om grässkötsel:

 • Mängden torrt gräs
 • Val av grässort
 • Fukt och dagg
 • Luftflöde
 • Dränering
 • Ljus
 • Växtskydd/rätt näring

Alla dessa faktorer spelar en viktig roll för att bromsa spridningen av de grässjukdomar jag skrev om i mitt förra blogginlägg.

 • Mängden torrt gräs – ju mindre torrt gräs du har på greenerna desto bättre. Det blir svårare för sporerna att överleva och därmed sprids inte angreppet lika snabbt.
 • Val av grässort – välj ett gräs med hög motståndskraft.
 • Avlägsna dagg och fukt – ju kortare tid gräset är fuktigt desto mindre tid har svampen på sig att spridas.
 • Luftflöde – ju högre luftflöde desto torrare gräs.
 • Dränering – ju bättre dränering desto torrare gräs.
 • Ljus – ju bättre ljusförhållanden desto starkare och friskare gräs.
 • Växtskydd/rätt näring – det är viktigt att skapa en miljö som ökar gräsets motståndskraft mot angrepp.

Alla ovanstående metoder är självklarheter, men om vi ska lyckas hålla svampangreppen i schack gäller det att använda samtliga av dem –inte minst med tanke på att klimathotet tycks öka för varje år som går. Om vi gör det så behöver vi inte använda fungicider lika ofta under perioder då gräset är mindre utsatt. Det gäller med andra ord att ha bra koll på vilka områden som är i riskzonen för närvarande, på kommande väderförhållanden och på sitt gräsvårdsprogram. Att enbart förlita sig på gräsvård eller fungicidbehandling fungerar inte – vi måste göra både och.