Fungiciders livslängd med GDD

Allmänt

En återkommande fråga i vår bransch - Hur länge kommer min fungicid att hålla? För att svara på det här måste vi titta lite på vad som händer när man applicerar.

• Man minskar populationen av sporor runt plantan
• Man minskar populationen av sporor på plantan
• Man försvarar och skyddar utsidan av växten mot ny patogen
• Man tränger in i växten och dödar patogener
• Man tränger in i plantan och försvarar mot ny infektion

Hur mycket av ovanstående som händer, och hur länge det pågår, beror på:

• Tidpunkt för applicering / sjukdomsstadium
• Aktiv ingrediens applicerad
• Svamptryck
• Tillväxtförhållanden

Erfarenhet indikerar hållbarhetstid på fungicider:

Augusti – 10 dagar
September – 14 dagar
Oktober – 21 dagar
November – 30 dagar

Därefter är det dags att överväga vad som kommer härnäst. Förhoppningsvis har ditt program varit tillräckligt för att få dig igenom tryckperioden och man har flyttat in i en bättre period med svalare temperatur, vind eller låg luftfuktighet.

Dock, om man fortfarande upplever hemska fuktiga förhållandena som man vet resulterar i Microdochium-tryck, då vet man ochså att det är dags för åtgärder. 

Lektion 1 - Fungicider varar nödvändigtvis inte i 30 dagar

Effekten av ett fungicid kommer att minska med tiden och hastigheten på nedbrytningen kan relateras till:

• Exponering för ljus
• Växtabsorption
• Mikrobiell aktivitet
• pH
• Växtmetabolism
• Temperatur

Lektion 2 - Klimatet förändras

En december i 2021 kan kan potentiellt ge liknande temperaturer som en november på 90-talet. Långvariga perioder med milda temperaturer är tillräckligt utmanande. Koppla ihop dem med långa nätter, såväl som långa perioder med bladfuktighet och det ger verkliga problem.

Lektion 3 - Hur att uppnå bättre hållbarhet?

Fungicidens livslängd kan förbättras genom:

• Bättre applikationer
• Att minska drift
• Att välja rätt vattenmängd
• Att välja rätt munstycke
• Att säkerställa god växthälsa
• Förebyggande appliceringar, snarare än botande
• Bra management efter applicering

Man har sett stora växtfördelar från Ryder när produkten används tillsammans med fungicider under denna period av året.

Så hur timar man nästa applicering?

Growing Degree Days för beslutsstöd.

Det finns en växande trend mot att använda GDD för att hjälpa med det här. Och även om vi här i Syngenta inte helhjärtat stöder den här metoden inser vi att den är bättre än månatliga kalenderapplikationer.

Man brukade styra mot att använda 130 GDD med en bastemperatur på 6c. Man borde då begränsa intervallet till 30 dagar. Notera att vi med tiden har insett att det kan finnas brister med denna metod. Man kan argumentera att GDD användas bättre genom att välja en bastemperatur på 0c för att förstå produktens livslängd. En bastemperatur på 6c är utmärkt för att mäta grästillväxt, men inte bra för produktens livslängd.

Så vad skulle man göra?

Till exempel kan man använda en siffra på 170 GDD vid bastemperaturen 0C för att ge en indikation på hur mycket skydd man uppnår med användingen. När intervallet är slut skulle man värdera sjukdomstryck och vädret och sedan fatta ett beslut om nästa applicering. 

Man kan se från grafen ovan att GDD är ett bra sätt att lyfta fram temperaturskillnaderna och hjälpa till att uppnå bättre skydd-management.

Vårt online GDD-verktyg är mycket bra för det här syftet. Man kan ställa in en tröskel på 170 GDD vid en grundtemp på 0c och få meddelanden när man börjar närma sig målet.

Kolla vårt GDD-verktyg här

Vad mer kan GDD berätta för oss?

Som man vet ger GDD-metoden insikter om hur länge en fungicid kommer att skydda växten. Utan, under den tidigare delen av ett microdochium-utbrott, när GDD-baserade intervall vanligtvis är mindre, kan livslängden vara kortare.

Det här är eftersom:

• Man klipper mycket
• Temperaturen är hög
• Man har mycket ljus
• Mikrobiell aktivitet är hög

När säsongen, och GDD-intervallet förlängs, ser vi faktorer där fungicidens livslängd sträcker sig på motsvarande sätt:

• Klippning minskar
• Temperaturen minskar
• Ljuset minskar
• Mikrobiell aktivitet minskar

Fördelarna med denna GDD-strategi är de komprimerade applikationerna tidigt på säsongen när trycket är högst.

Genom tidigt att få kontroll över sjukdomspopulationen tillåter vi de senare appliseringar att utvidgas när förhållandena blir mindre lämpliga för mikrodochium. Sjukdomspopulationen skulle ha hållits låg, tack vare arbetet med att minska utmaningen tidigare på säsongen. När detta är uppnådd kan goda ITM-strategier räcka för att hålla minimera sjukdomsförekomsten. Men det förutsätter att vädret spelar i lag.

Sammanfattningsvis:

Få kontroll tidigt på säsongen. Men ta pauser när de kommer - håll koll på vädret, och om du kan sträcka ut appliceringerna när sjukdomstrycket är lågt, gör det.

Man måste lära känna sin bana och sjukdomstrycket man är utsatt för. Med vintrar som blir mildare måste vi vara medvetna om att perioderna med fungicidskydd kan bli kortare.