Väder för appliceringar | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Väder för appliceringar

Applicering
07.11.2022

Hösten är ofta en tid av oro och bävan att för det ska börja dyka upp snömuggel i gräsmattan. Risken för detta och möjligheten att avhjälpa angreppen styrs i hög grad av vädret. ​ 

Den största anledningen till oro är att utbrott som sker under hösten är de potentiellt mest skadliga. Svampen sprider sig nämligen betydligt snabbare när det är fuktigt och fortfarande rätt så varmt, jämfört med under kallare perioder.

Om gräsets kvalitet försämras på hösten finns det risk för att det inte hinner återhämta sig tills att förutsättningarna för tillväxt förbättras framåt våren – till förtret för klubbens medlemmar.

På en hel del platser var sommaren varm och torr, vilket ökade förekomsten av antraknos och dollarspot som stressade gräset och gjorde det mer sårbart för andra patogener.

På många banor har man tvingats genomföra intensiva restaureringsprojekt för att återställa gräset efter värmen. Detta stressar och skadar gräset så att det blir mer mottagligt för sjukdomsangrepp, samtidigt som de sporer som finns i thatch kan påverkas.

När dagarna nu blir kortare, och gräset på grund av dagg och regn håller sig fuktigt fler timmar per dygn, då skapas optimala förutsättningar för sjukdomsangrepp.

Alla metoder för att korta ner tiden då gräset är fuktigt kan minska denna risk – till exempel daggmedel, vätmedel, fysisk avdaggning eller förbättrat luftflöde.

Det är viktigt att förstå vilken betydelse temperatur och fuktigt gräs har för att sjukdomsangrepp ska utvecklas. Det är en förutsättning för att man ska kunna förutsäga risker och vidta lämpliga åtgärder i tid.

Det är viktigt att förstå vilken betydelse temperatur och fuktigt gräs har för att sjukdomsangrepp ska utvecklas. Det är en förutsättning för att man ska kunna förutsäga risker och vidta lämpliga åtgärder i tid.

Alla fungicider som används i dag fungerar effektivast när de appliceras preventivt – innan det finns några synliga tecken på sjukdomsangrepp. Vissa aktiva substanser har en läkande effekt, men de förhindrar bara att patogenen sprider sig under ett tidigt stadium då mycelet växer till, och långt innan några yttre symptom är synliga.

Genom att studera genomsnittliga väderdata för de senaste åren kan man se när det är störst risk för sjukdomsangrepp, även om det finns stora regionala skillnader. Microdochium-fläckar motverkas effektivt när temperaturen faller under 2 ⁰C. I vissa området blir dock temperaturen sällan så låg, och på senare år har kylan uteblivit helt.

Väderdata för november visar att gräset i genomsnitt är vått mer än halva dygnet, samtidigt som temperaturen kan vara gynnsam för sjukdomar i mer än 22 timmar per dygn.

Det gör det viktigare än någonsin att göra prognoser över sjukdomsrisker så att fungicidbehandlingar kan sättas in i tid. Under de senaste två åren har Syngenta utfört tester vid STRI i Yorkshire. De visar att program som påbörjas tidigt för att motverka angrepp av antraknos har stor betydelse för att det ska gå att förebygga utvecklingen av microdochium-fläckar.

Tester som gjorts med FR321 (som är en kombination av Medallion TL som minskar förekomsten av sporer och det systemiska växtskyddsmedlet Heritage) visar att Microdochium-fläckar kunde motverkas helt, medan 12 % av de obehandlade ytorna drabbades av angrepp.

Årets testresultat visar på samma mönster och att det finns stora fördelar med integrerade växtskyddsprogram.

Studierna har också visat att fungicider, även efter att det skett ett angrepp, har en viktig roll för att förhindra att smittan sprids till friska plantor. Större gräsytor förblir då friska så att gräsmattan kan återhämta sig. I områden där det förekommit toppar med sjukdomsangrepp var det endast på de fungicidbehandlade ytorna som gräset återhämtade sig, medan de obehandlade ytorna gradvis blev sämre.

Vinden kan ställa till det

Den andra utmaningen på hösten är att hitta rätt tidpunkt att applicera fungicider som en del av ett integrerat växtskyddsprogram.

Historiska väderdata visar att det endast under 40 % av de ljusa timmarna råder goda förhållanden för applisering – vilket motsvarar ungefär två dagar i veckan.

Data visar också att vi i och med klimatförändringarna kommer att få blåsigare höstar, vilket kan få stor betydelse när det gäller att planera in appliseringar.

När man sedan lägger till att det uppstår praktiska begränsningar för golfspelarna och att även andra grässkötseluppgifter måste utföras mellan rundorna, ja då kan man vara nere på bara ett par timmar i veckan.

Syngentas väder-tjänster kan vara till stor hjälp om man vill ta reda på när förhållandena är optimala för appliceringar och åtgärder.

Om det enligt prognosen finns en stor risk för sjukdomsutbrott, men begränsade möjligheter att göra en applisering, är det bättre att passa på att applicera växtskyddsmedel när förhållandena är bra, för att slippa göra brandkårsutryckningar när utbrottet redan är ett faktum.