Greencast Sweden - Gör dig redo för Renovation week

Produkter

"Med gräs som aktivt växer under Renovation week är systemisk bearbetning nödvändig för att försäkra att fungicider snabbt når de infektionsställen där sjukdom har penetrerat klyvöppningar och blad som skadats mekaniskt."
Syngentas Tekniska chef, Marcela Munoz.

Den dubbla effekten av två olika substanser i Headway som angriper sjukdomen på olika sätt har visat sig ha effekt på gräsets alla viktiga sommarsjukdomar, och kan visa sig vara särskilt värdefull som ett förebyggande medel, om den appliceras fyra till tio dagar före Renovation week.

> Läs mer här