Greencast Sweden - Uppnå bättre resultat med översådd

Produkter

Resultatet från översåddens förmåga att föryngra spelytor och golfbanor kan allvarligt äventyras
av konkurrens från de redan befintliga gräplantorna. Ny forskning har visat att en behandlig med Primo Maxx innan sådd kan avsevärt förbättra plantornas etableringsförmåga och täckförmåga.

En behandling med Primo Maxx före sådd förtrycker tillväxt hos de befintliga plantorna och ger nya plantor möjligheten att etableras mer framgångsrikt.

Snabb respons med bestående resultat
Tester på högkvalitativa spelytor utförda av STRI har visat att en behandling med Primo Maxx fem dagar före översådd uppnår optimala resultat i groddetablering och ger en ökning i gräsytans densitet.

Primo Maxx behandlingar kan förbättra resultatet av översådd

Primo Maxx gav också snabbare resultat, vilket är viktig för att få gräset i spelbart skick så snabbt som möjligt.

Försöksområden behandlade före sådd skapade mycket större täthet på gräsytan inom 21 dagar (bild till höger), jämfört med obehandlade områden eller områden som behandlas efter sådd vilket gav en mindre tät grästäckning.

Ytterligare undersökningar fem veckor efter sådd visade att grästätheten i översådda områden som inte fått en Primo Maxx behandling endast var 6% bättre än områden som inte såddes alls, jämfört med en 40% förbättring med Primo Maxx och översådd behandling.

Ytterligare Primo Maxx behandlingar efter fröplantornas framträdande kommer att uppmuntra större rotetablering och lateral tillväxt - vilket fyller luckor och skapa en tätare gräsyta. Maxx formulan är mycket säker att använda från tvåbladsstadiet, utan några negativa effekter på groning eller växtutveckling. Primo Maxx minskar behovet för klippning vilket gör att nya plantor kan etablera sig utan störningar. Vanligtvis kan man höja klipphöjden för de första fem klippningarna efter att fröplantorna framträtt för att sedan gradvis minska till önskad klipphöjd.

Att ta itu med plantsjukdomar

Fröplantorna kan snabbt utplånas av sjukdom innan de har en chans att etablera sig. Alltför hög ymphalt, ytfukt och felaktig kost är alla faktorer som kan öka risken för plantsjukdomar. En tillämpning av fungiciden Heritage Maxx kan också skydda nya plantor mot ett brett spektrum av sjukdomar.

Reglering för minskad stress

Forskning har visat att Primo Maxx gör gräset starkare, friskare och mer motståndskraftig mot stress. Starkare rotbildning förbättrar dess förmåg att stå emot effekterna av slitage från hårda slag. Skadeåterhämtningen blir snabbare vilket minimerar mängden kala fläckar och begränsar möjligheterna för vitgröe att etablera sig.