Hicure - för att skydda och bygga energi i plantan

Produkter

Hicure turf biostimulant kommer att möjliggöra nya strategier för stresshantering, tillsammans med prestandaförbättring för befintliga och kommande planeringsprogram.

Hicure har utvecklats för att leverera viktiga proteinbyggande aminosyror, dessa är avgörande för att bygga och skydda växter från stress, och för at snabbare och mer effektivt återhämta spelytans kvalitet.

Mer än sex års vetenskaplig forskning och trials har utvecklat en unik formulering bestående av 18 aminosyror och en omedelbart tillgänglig energikälla som gräset effektivt kan använda.

Aminosyror är byggstenarna för proteiner, som utgör alla växtstrukturer, var och en med sin unika konstruktion. Ny forskning om växtcellernas molekylära aktivitet har försökt identifiera vilka aminosyror som krävs för att kunna utföra nyckelfunktioner. Det har gett värdefull insikt om vilka aminosyror som effektivt kan kompletteras för att bättre förbereda växter för stressiga perioder.

“Aminosyror är byggstenerna för proteiner, som utgör alla växtstrukturer, var och en med sin unika konstruktion."    

Även om gräs kan producera sina egna aminosyror under goda tillväxtförhållanden kan det, där växten måste anpassa sig till stressiga perioder, leda till en obalans i tillgängligheten av nödvändiga aminosyror. Hicure ger greenkeepers en lättillgänglig källa till de viktiga aminosyrorna och större stresstolerans för plantan.

Återanvändning av aminosyror i växten under stressperioder kräver stora mängder energi - vilket kan vara särskilt utmanande när gräset är under stress och med minskad fotosyntetisk kapacitet.

Hicure har en perfekt balans mellan aminosyror och energi för att hjälpa växter att stärka cellväggarna och skydda mot stress. Formuleringen ger direkt tillgang til energi i form av specifika amionsyror. Tillskott av energi gör att växten kan utnyttja resurserna bättre och återhämta seg snabbare.

“Hicure har en perfekt balans mellan aminosyror och energi för att skydda och hjälpa växter.”

Forskning och trials i Europa har visat förbättrad tolerans mot ett stort antal påfrestningar. Under sommarvärme, till exempel, halverade applikationer av Hicure varannan vecka förekomsten av skador, jämfört med obehandlat.

​Förbättringar i gräskvalitet, täckning och konsistens har också visats i Hicure-trials mot ett större antal påfrestningar och till och med med herbicidbehandlingar. På grund av miljöbelastningar och klimatförändringar kan man även förvänta at Hicures roll blir större i kommande turf management program.

Under sensommar och höst kan mängd av applicering sänkas till 5l/ha varannan vecka, eller 10l/ha per månad. Detta hjälper till att leverera starkare, stressfri gräs på väg in i vinterperioden. Starkare och friskare gräs är mer kapabel att tolerera sjukdomsattack och återhämtar sig också snabbare.

Att förstå vetenskapen om hur produkten fungerar är viktigt för att förstå var den kan passa in i ett agronomiskt program. Forskning och utveckling har tydligt visat att inte alla biostimulanter fungerar lika effektivt som andra, eller erbjuder alla de fördelar som kan uppnås. Fast greenkeepers kan vara säkra på att biostimulanter från Syngenta har blivit testats noggrant och kommer ge alla fördelar som utlovas.

“Greenkeepers kan vara säkra på att biostimulanter från Syngenta har blivit testats noggrant och kommer ge alla fördelar som utlovas”

Fokus för Syngentas forskningen är alltmer att förbättra den totala växthälsan, tillsammans med integrering av agronomiska metoder, digitala verktyg och, vid behov, växtskyddsmedel. Syngentas förvärv av Valagro, ett av världens ledande biostimulerande och biopesticidföretag, signalerar ett åtagande att skapa ett omfattande program för växthälsa. 

När Syngenta utvecklar nya och innovativa fungicider under de kommande åren, har vi forskningen för att förstå och rekommendera hur denna bäst kan användas tillsammans med Hicure för att få de bästa resultaten.

Klicka för mer information