Qualibra – när och varför ska behandlingar göras | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Qualibra – när och varför ska behandlingar göras

Produkter
15.05.2023

 

Som vi alla vet är det viktigt att sköta gräset på rätt sätt på våren. Att öka gräsets förmåga att hålla kvar fukt kan nämligen göra stor skillnad. Genom att börja behandla med Qualibra tidigt på våren går det att optimera fukthalten så att gräset blir friskare och starkare. 

Ett skäl till att det är bra att använda Qualibra tidigt på året är att det förhindrar att gräset torkar ut, något som kan orsaka diverse problem. Vi vet av erfarenhet att marken redan tidigt på våren kan börja torka ut och bli hydrofob. Så här års kan gräset vara torrt, även om det inte är så lätt att upptäcka det eftersom det fortfarande är ganska svalt och klipphöjden kan vara lite högre. Det är alltid bättre att ligga steget före och göra en extra behandling så att man inte redan i början på säsongen hamnar på efterkälken. Det säger Alex Cawley, Technical Manager, Nordics.

En annan fördel med tidiga Qualibra-behandlingar är att man kan mäta markfuktigheten mer systematiskt. Det är en väldigt bra idé att placera ut fuktmätare nu och hålla koll på hur fuktigheten utvecklar sig. Markfuktigheten är en viktig agronomisk parameter, och det är en fördel att så tidigt som möjligt börja följa upp den med hjälp av pålitliga verktyg.

Genom att reglera markfuktigheten under våren och sommaren kan man säkerställa att gräset håller sig friskt och motståndskraftigt. Förebyggande behandlingar är med andra ord viktiga och med Qualibra optimeras chanserna att lyckas.

Här är några av de många fördelarna med Qualibra

  • Ökar infiltrationen – greener är utsatta för mycket trafik från golfspelare och maskiner, vilket kan göra ytan kompakt så att vatten får svårare att tränga ner. Qualibra minskar vattnets ytspänning så att det enklare kan tränga ner till gräsrötterna. Detta kan ge ett friskare och starkare gräs som bättre tål gångtrafik och andra stressfaktorer.
  • Håller kvar vatten – när markens förmåga att hålla kvar fukt ökar och bevattningsvatten förhindras att rinna av från ytan, då kan gräset tillgodogöra sig mer vatten. Detta leder till att gräset bättre tål torka och behovet av bevattning minskar.
  • Bidrar till jämnare spelförhållanden på greener – genom att Qualibra gör att vatten enklare kan tränga ner och spridas ut får gräset det vatten det behöver för att hålla sig friskt och fint. Detta kan ge en jämnare spelyta och förbättra spelupplevelsen generellt.
  • Qualibra ger en optimal markfuktighetshantering och bidrar till att upprätthålla rätt fuktbalans så att marken inte blir för torr eller för våt. Detta är viktigt för gräsets tillväxt och friskhet, både ovan och under markytan. 
  • Förbättrat näringsupptag – Qualibra verkar på ytan och kan förbättra gräsets näringsupptag så att du får ut mesta möjliga av den näring du tillför. Det ger ett friskare gräs och sänkta kostnader.
  • Ökad mikrobiell aktivitet – fuktnivån har stor betydelse för beståndet av mikrober. Genom att reglera fuktnivån med Qualibra kan du främja en hälsosam mikrobiell miljö, vilket i sin tur gör gräset generellt friskare.
  • Mångsidighet – Qualibra är lämpligt i många olika sammanhang, från att främja gräsfrönas groning till att hantera fuktnivån under perioder då det är torrt eller regnar mycket. Det gör medlet till ett värdefullt redskap i varje banskötares verktygsväska.

Sammanfattningsvis är det ett smart drag för banskötare att börja använda Qualibra tidigt på våren för att förhindra potentiella problem med hydrofob jord och bibehålla en optimal fukthalt. Genom att agera proaktivt och investera i prevention kan vi säkerställa att gräset håller sig friskt och håller hög kvalitet under hela säsongen.  

Läs mer om vatten och Qualibra - Eau de Vie