Tillväxtreglerare – stärker gräset och begränsar tillväxten | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Tillväxtreglerare – stärker gräset och begränsar tillväxten

Produkter
21.04.2023

Att begränsa grästillväxten med hjälp av tillväxtreglerare under våren kan ha stora fördelar, även här i Norden.

Det kan underlätta arbetet om man har begränsat med personal innan säsongspersonalen börjar, skriver Alex Cawley, teknisk chef på Syngenta. 

Banchefer som befinner sig i denna situation är väl medvetna om hur mycket underhåll av banan de hinner med, särskilt om det finns skador på gräset efter vintern som måste tas om hand.  Även golfklubbar med många anställda kan ofta behöva begränsa antalet klippningar till förmån för annat underhållsarbete i början av säsongen. Därför är det bra om man kan hitta metoder för att minska antalet klipptillfällen.

Exempel på banunderhåll under våren, utöver klippning:  

 • Reparera skadade greener
 • Återställa tillfälliga dräneringskanaler som grävts för att få bort vatten efter snösmältningen
 • Täcka och återställa ytor med groningsduk
 • Handvattna nya gräsytor eller sådda områden som kräver exakt bevattning
 • Fylla på sand i bunkrar och snygga till kanter 
 • Justera nivån kring spridare och sprinklers
 • Kontroll och rengöring av slamfällor, spolning av dränering och underhåll av diken

Primo Maxx II kan vara ett bra hjälpmedel när du ska försöka klämma in alla dessa åtgärder i schemat.  

De många timmarna med dagsljus under våren gör att gräset kan växa en hel del på förvånansvärt kort tid. Detta förstärks ofta av att gödningsmedel används för att reparera skadat gräs efter vintern eller för att göra gräset tätare.  

Fördelar med korrekt utförda Primo Maxx-applikationer vid denna tid på året:

 • Behovet av klippning minskar betydligt
 • Det går att få ett bra resultat med mindre mängd och färre appliceringar 
 • Det blir tid över för andra projekt och annat underhåll
 • Gräs som har blivit tunt under vintern växer sig tätare
 • Ökad tillväxt av nya strån och rötter på nysått gräs

Primo Maxx Il hjälper dig att jobba effektivare!