Bort med häxringarna | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Bort med häxringarna

Sjukdomar
26.07.2021

Kontroll av Häxringar kräver ett förändrat tänkesätt jämföret med med nästan alla andra grässjukdomar.

Till skillnad från mikrodokium patch eller antraknos riktar vi oss inte in på en sjukdom i eller på gräsväxten, utan mot helt separat och fritt levande svamppatogen. Svamppatogen kan förändra markprofil och ha en allvarlig inverkan på spelytan.

Det betyder att vi måste tänka på att rikta in patogenen på ett annat sätt vilka motsvarar vår integrerade fungicidstrategi.

Fairy ring symptoms
Häxringar har delats in i tre typer - I, II och III (bilden ovan, från vänster till höger). De olika typerna är egentligen bara en etikett för att beskriva symptomen eller effekten som patogenen har - det finns faktiskt över 60 olika svampar som kan bidra till problemet.

Typ I är överlägset allvarligast för gräskvaliteten, eftersom det kan resultera i döda gräsfläckar som kan sträcka sig till betydande områden. Emellertid är det inte svamparna som dödar gräset, utan det faktum att det resulterar i dry patch där gräset inte vil komma överleva. Kontrollåtgärder består av en kombination av fungicider för att stoppa utvecklingen av patogenen, tillsammans med soil management för att lindra at dry patchen och agronomiska alternativ, för att uppmuntra och främja tillväxt och minimera påverkan från patogenen.

Typ II häxringar kan också vara mycket problematisk där hvor svamparna bryter ner organiskt material och avlägsnar näringsämnen som ger grästillväxt. Resultaten blir karakteristiska mörkgröna fläckar. Inkonsekvent tillväxt kan uppfattas negativt båda estetisk och genom spelytans kvalitet.

Slutligen beskriver kategori Typ III patogener som uttrycks som svamp eller padda på ytan. I de flesta fall kan dessa hanteras med vanlig klippning, men man måste vara medveten om att vissa av patogenerna kan vara giftiga och potentiellt farliga.

Att erkänna att vi hanterar en jordburen patogen är grundläggande för att formulera en långsiktig strategi för kontroll.

Soil target for fairy ring pathogens
Forskning har visat att bästa praxis är att applicera ett Heritage-fungicid för häxringar när marktemperaturen ligger i intervallet 12 till 15 ° C. Använd Syngenta Turfs historiska väder för att hitta ditt mest gynnsamma intervall. Det här året har belyst säsongsvariabiliteten och behovet av att vara flexibel när det gäller timing för din applicering.

Att veta var häxringen-patogenen är aktiv hjälper till att införa den mest lämpliga strategin. Vissa fungicid kan vara aktiva vid ytan, ofta precis under det organiska materialskiktet; andra kan vara 5–10 cm och även djupare i marken. Det här kan vara svårt att identifiera. För at identifiera kan man ta en jordkärna och placera den i en plastpåse under varma fuktiga förhållanden och således uppmuntra myceltillväxt för att indikera området för svampaktivitet.

08 XC Nozzles in action
För att mer produkt ska nå jorden kan man använda sig av en ”08 XC-Nozzle” (store droppar). En vattenvolym på 600 till 800 l / ha kommer flytta produkten effektivt från bladet och ner till jorden (nedan, visat med vattenkänsligt papper). Dessutom, om målzonen är djupare, kommer bevattning/regn strax efter applicering minimere mängden produkt som fastnar på bladet.

XC 08 coverage on water sensitive paper
Studier visar att det endast finns begränsad fördel med luftning eller sarellrulle före applicering, detta beror på var målzonen för häxringen är aktiv. Det kan leda till att produkten rör sig ner genom jorden för snabbt och för djupt för att rikta sig mot patogenen.

Forskning visar också att applicering i kombination med ett vätmedel kan hjälpa till att få produkten in i djupare målzoner och, med en penetrerande / polymer kombination av Qualibra, rikta in appliceringen där den önskas. Särskilt är det här viktigt när dry-patch är associerad med typ I häxringar, eftersom de hydrofoba förhållandena som skapas fysiskt kan avvisa spraybehandlingen och därmed ge mindre effekt.

Wetting agent use to target dry patch
Att hantera de hydrofoba förhållandena som skapas av häxring-utveckling är viktigt för att skydda gräshälsan och putt-ytorna under denna period. Det är det mycket effektivare att förhindra att problemet uppstår jämfört med att försöka korrigera hydrofobicitet efter att det har inträffat.

Ett program som hanterar fuktning och vätmedel kan vara oerhört viktig för att minska förekomsten och effekten av typ I häxringring. Om dry-patch är ett identifierat problem, kan jordfuktighetssonder vara ovärderliga för att kartlägga fläckarnas omfattning och för att genomföra avhjälpande åtgärder.

Agronomiska åtgärder som förbättrar gräsrota och hed samt lindrar stress, till exempel Primo Maxx II och Hicure, kan hjälpa växter att bättre klara av de ogynnsamma markförhållandena som skapas av häxring-förekomsten.

Fertiliser application
För typ II häxringar kan näring och gödning användas för att maskera effekterna, särskilt om estetiska effekter är det främsta problemet för gräskvaliteten. Användningen av Ryder (pigment) kan ge en jämn gräsfärg, där synliga häxringar undertrycks.

I många fall är förekomsten av häxringar sporadisk eller av varierande svårighetsgrad från år till år. Dess närvaro kan vara en indikator på att hantering inte har varit tillräckligt bra - och kanske ochså kommer försvåras av den förändrade klimatsituationen. Ett agronomisk program kan ge motståndskraft, medan ett förebyggande fungicid-program kommer minska risken för att patogenen blossar upp.