Identifiera sjukdom på gräs - Ladda ner guide | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Identifiera sjukdom på gräs - Ladda ner guide

Sjukdomar
07.04.2022

Upptäck angreppen i tid så att du kan hantera dem och förebygga skador. 

Syngentas guide till identifiering av sjukdomsangrepp på gräs kan hjälpa dig att upptäcka symptom, bedöma risker och hantera dessa effektivt. En korrekt diagnos är avgörande för att ett integrerat gräsbehandlingsprogram ska lyckas. Man bör också vara medveten om att vissa åtgärder kan öka risken för att andra sjukdomar utvecklas.

I denna guide finns tips och råd om integrerade växtskyddsåtgärder samt information om de fungicider som kan vara avgörande för att förhindra angrepp. På varje sida finns en länk till en relevant sida på Syngentas webbplats där det finns mer information och råd.

Om du vill ha en pappersversion av denna guide kan du skicka ett e-postmeddelande med din adress till lars.tveter@syngenta.com så skickar vi dig en pappersversion.