Lindra effekterna av antraknos | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Lindra effekterna av antraknos

Sjukdomar
26.07.2022

Antraknos har på senare år blivit ett hett diskussionsämne. Det framgår av en lista över de tio mest aktuella frågorna från ett brittiskt institut som forskar på idrottsplaner, STRI.

Microdochium-fläckar kan utan tvekan orsaka allvarliga skador, men de flesta banskötare har goda kunskaper om riskerna och kan utföra integrerade växtskyddsinsatser när så behövs.

Problemen med antraknos verkar dock ha ökat. Själva patogenen är relativt svag och även om den förekommer under hela säsongen är friska gräsmattor ändå ganska bra på att motstå infektioner.

Problem uppstår när gräset är försvagat av stress eller skador så att angreppet enklare kan spridas. Gräs kan ofta hantera en stressfaktor, men när flera faktorer sammanfaller kan antraknos-angreppen bli både snabba och katastrofala. Det som gör planeringen svårare är att effekterna av stress tidigt på säsongen kanske inte blir synliga förrän senare under sommaren.

Detta har förvärrats på senare år när vissa stressmoment har blivit både allvarligare och mer utdragna. Det kan handla om naturliga faktorer – väderrelaterad värme, solljus, torka eller näringsbrist – men även nödvändiga växtskötselåtgärder kan orsaka stress.

Att minska gräsklippningens intensitet kan vara ett första steg för att minska stressen. Det kan både handla om klipphöjden och hur ofta man klipper. Om en green klipps till 3 mm ger en ökad klipphöjd till 3,3 mm 10 % mer bladyta, vilket ger ökad fotosyntes och bättre skydd.

Studier har visat att gräs som behandlas med Primo Maxx II ger samma, eller bättre, bollhastighet på greener som klipps till 3,3 mm jämfört med obehandlade 3 mm-greener.

 

Det något högre gräset gjorde också att bollen rullade jämnare, vilket en enkät bland spelare var mer uppskattat än enbart bollhastigheten.

En amerikansk studie visar att om klipphöjden ökas från 2,8 till 3,2 så minskar den genomsnittliga förekomsten av antraknos med 18 % under sensommaren. En klipphöjd på 3,6 mm minskar sjukdomsangreppen med 36 % jämfört med kortare klippt gräs. Enligt studien är den bästa strategin att fördubbla antalet klippningar och hålla höjden på 3,6 mm, snarare än att klippa gräset kortare.

Nyligen utförda studier av klipphöjder har också visat att tyngre gräsklippare, som ofta är batteridrivna eller har inbyggd luftningsfunktion och fler knivblad, ofta ger en lägre faktisk klipphöjd än traditionell utrustning, trots att samma höjd ställts sin. Genom att mäta gräshöjden med ett prisma och justera utrustningen därefter kan man undvika detta problem. Att kontrollera gräsklippets renhet kan också bidra till att man kan minska stressen.

Greener som behandlas med ett bra tillväxtregleringsmedel håller också en jämnare kvalitet under dagen, vilket minskar behovet av arbetskrävande klippningar senare på dagen. I vissa fall kan det också fungera bra att använda ett luftningsverktyg för att ytterligare minska stressen, samtidigt som man ser till att hastigheten och jämnheten bibehålls.

Att tillföra näring är avgörande för att undvika att gräset blir stressat. Detta är särskilt viktigt när förutsättningarna för tillväxt är goda. Gräset kan då bygga upp en kolhydratbuffert så att det bättre tål stress under besvärligare perioder.

Med tanke på att priserna på bränsle och gödningsmedel skjutit i höjden kan det finnas skäl att minska ner på antalet åtgärder. Alla studier visar dock att gräs som inte förses med näring löper betydligt högre risk att drabbas av antraknos-angrepp. Hur stor mängd gödning som behövs skiljer sig mellan olika situationer, men försök har visat att 2–4 kg kväve/ha per vecka är en bra utgångspunkt för att minska risken för antraknos.

Utöver näring har studier vid STRI med biostimulanten Hicure visat att gräset blev friskare om det behandlades regelbundet under sommaren, vilket i sin tur ledde till cirka 40 % mindre antraknos-angrepp jämfört med obehandlade ytor.

Studierna visade också att det var extremt effektivt att integrera en fungicidbehandling i växtskyddsprogrammet för att förhindra antraknos. Skillnaden var upp till 93 % jämfört med obehandlade ytor. Att använda fungicider utöver ett Hicure-program gav det bästa skyddet och resultatet blev jämnast och bäst sett över hela säsongen.

En annan STRI-studie från 2021 visar att fungicidlösningen FR321 – som innehåller både Heritage och Medallion TL – höll antraknos-angreppen nere vid 2 % eller lägre från slutet av augusti och under september.

Toppdressing har tidigare ansetts vara en stressfaktor som kan öka risken för antraknos. Senare studier tyder dock på att detta i sig innebär en liten eller obefintlig risk. Faktum är att organiskt material som tillförs på ytan för att öka fastheten och jämnheten har visat sig ge en fördel. Erfarenheten visar att mindre behandlingar som utförs ofta – 5 t/ha varannan vecka – är fördelaktigt och att det är bättre att tillföra en större mängd (40 t/ha) toppdress på våren än på hösten.

En annan stressfaktor som man kanske inte tagit tillräcklig hänsyn till tidigare är solljuset. Även om gräset är friskt och sköts optimalt vad gäller exempelvis näring, klipphöjd och fukttillförsel, kan det bli mycket känsligt för antraknos-angrepp om det utsätts för mycket starkt ljus.

Studier har visat att när ljuset överstiger 600 mikromol per sekund så kan gräset inte längre dra nytta av alla de elektroner som produceras genom fotosyntesen. Resultatet blir att gräset inte kan tillgodogöra sig elektronerna, eller de fria radikalerna, och de blir då i stället skadliga för cellerna. Om gräset redan är utsatt för andra stressfaktorer kan detta få allvarliga konsekvenser.

Ett alternativ kan vara att åtgärda några av de andra stressfaktorerna, till exempel klipphöjden, vilket dock kan göra att spelförhållandena försämras.

Ett annat sätt är att använda pigmentet Ryder, med inbyggt UV-skydd, så att gräset kan hantera den starka solstrålningen och gräsytans kvalitet kan bibehållas.

Utöver de interagerade åtgärder som orsakar stress har den väderrelaterade stressen ökat de senaste åren. Antraknos utlöses initialt av hög temperatur och fukt när gräset redan är stressat. Klimatförändringarna förväntas leda till att det blir vanligare med mycket varma perioder.

Långvarig värme och återkommande torka ökar risken för stress. Situationen kan förvärras ytterligare om man då vattnar oftare. Hög fuktighet och vått gräs i kombination med värme innebär nämligen att förutsättningarna för att antraknos ska utvecklas då blir perfekta.

För att minska risken för detta är det viktigt att planera bevattningen och använda vätmedel som del av ett integrerat växtskyddsprogram. Med hjälp av grässpecifika väderprognosverktyg, som Syngentas WeatherPro, går det enklare att fatta beslut om kortsiktiga insatser för att undvika stress och förhindra angrepp.