Enkät om gräs och stressfaktorer

Tekniska nyheter

Stress påverkar gräsmattors skick i hög grad. Det anser mer än 80% av de greenkeepers och agronomer som tillfrågats i en brittisk studie utförd av Syngenta. Övriga anser att stressfaktorer har en viss påverkan, medan endast 2% inte ser någon koppling.

I arbetet med att utveckla biostimulanten Hicure har drygt 160 personer ombetts att ranka hur olika stressfaktorer påverkar gräs.

Den faktor som ansågs ha störst påverkan var sjukdomsangrepp, tätt följt av vattenbrist, slitage orsakat av golfspelande samt värme.

Därefter följer näringsbrist, solsken, gräsklippning och andra grässkötselinsatser. Stressfaktorer som kyla och luftföroreningar ansågs ha betydligt mindre påverkan.

För att motverka effekterna av olika stressfaktorer ansåg 95% att biostimulanter har betydelse, varav två tredjedelar ansåg att sådana medel var mycket viktiga.

Över 80% uppgav att de använde biostimulanter varje år och drygt 10% planerade att testa sådana i framtiden. Av dem som redan använde biostimulanter var sjögräs vanligast förekommande (drygt 80%). Fosfiter och aminosyraprodukter hade använts av drygt hälften av de svarande, medan betydligt färre hade använt sockerarter eller andra alternativ.

Cirka 60% av banskötarna och agronomerna sade att de använder olika biostimulanter vid olika tider på året, och nästan hälften av dessa använde dem som tillsatser i blandningar. 45% använde biostimulanter året runt och en tredjedel applicerade medlen vid tidpunkter då det var sannolikt att gräset skulle komma att utsättas för stress.

De allra flesta (95%) applicerade biostimulanter innan det gick att se att gräset var stressat.

De flesta banskötare och agronomer rapporterade att de har viss kunskap om hur aminosyror (bilden ovan) kan användas för att stärka gräset, och 99% sade att de var intresserade av att få veta mer.

Resultaten från den brittiska studien kommer att användas för att utforma nya stresstester, vilka ska genomföras vid gräsforskningsinstitutet STRI och på olika golfbanor.