I Syngentas nya Turf App har du all viktig info nära till hands

Tekniska nyheter
Syngenta Turf App

I Syngentas nya Turf App finns nu en mängd nya funktioner som hjälper dig att fatta rätt beslut om grässkötselåtgärder och planera långsiktigt.

Några av funktionerna i Syngentas Turf App är:

  • Guide till sjukdomar och skadedjur
  • Behandlingsrekommendationer
  • Produktinformation
  • Blandningskalkylator
  • Appliceringsloggar
  • Kontaktuppgifter till support

Syngentas nya Turf App lanserades den 8 juli i Storbritannien vid det livesända eventet Turf Science. Daniel Lightfoot, marknadschef för UK och nordvästra Europa, sade då att: "Det är otroligt värdefullt att ha all information lätt tillgänglig när man ska fatta viktiga beslut om banskötseln."

"Ur en banskötares perspektiv är Turf App ett otroligt bra verktyg när man ska planera sprayapplikationer och andra behandlingar."

I den nya guiden över sjukdomar och skadedjur får man en visuellt tydlig bild av vad man ska titta efter samt info om var och när olika problem mest sannolikt kan uppstå. Här beskrivs också ingående de bästa integrerade växtskyddsmetoderna för de olika angreppstyperna.

I guiden kan användaren välja skadetyp och få fram en fullständig lista över godkända växtskyddsprodukter från Syngenta.

I dessa produktlistor finns uppgifter om vad som enligt lag måste framgå på etiketter, säkerhetsdatablad och tekniska riktlinjer så att banskötare alltid kan följa de senaste bestämmelserna om hur produkten ska användas.

"Banskötare har därmed alltid enkel tillgång till den senast uppdaterade informationen, oavsett var de befinner sig", berättade Daniel. "De etiketter som visas i appen är alltid rena och fria från smuts, vilket eventuellt inte etiketter på halvfulla och redan använda behållare är."

I Turf App går det också snabbt och enkelt att föra loggar över spraybehandlingarna. Det går också att lägga in andra tillverkares produkter i systemet, exempelvis gödningsmedel och skadedjursbekämpningsmedel. När sådana uppgifter har lagts in finns de tillgängliga för senare uppdateringar eller referenser.

"Banchefer och agronomer kan skriva rekommendationer i Turf App som kan e-postas till banskötare eller entreprenörer. Man undviker då risken för att handskrivna instruktioner feltolkas", tipsar han.

Banskötare får även direkt tillgång till information och uppdateringar om applikationer när dessa loggats på banans konto.

Det går att skriva in uppgifter om anläggningen, behandlade ytor, utrustning och operatörer – vilka direkt kan importeras i appliceringsloggar så att behandlingar kan utföras snabbt och korrekt.

Tack vare den innovativa blandningskalkylatorn kan banskötare genomföra appliceringar effektivt och korrekt. Där finns info om vilken produkt och vilken mängd som behövs på ett givet område samt rekommenderade vattenvolymer, munstycken och sprayinställningar.

"Appliceringsloggarna är kopplade till de etiketter och den produktinformation som finns i Turf App. Därför behöver man inte spara papperskopior på etiketter på kontoret, samtidigt som informationen överensstämmer med gällande bestämmelser."

"Digitala verktyg har blivit otroligt viktiga för banskötarna när det gäller att bygga upp kunskaper och erfarenheter", framhöll Daniel. "När man börjar kombinera Turf App med verktyg som Weather Pro väderprognoser och Primo Maxx II tillväxtkalkylator per dag (GDD) har man ett riktigt kraftfullt och praktiskt integrerat beslutsverktyg", tillade han.

Syngentas nya Turf App går att ladda ner kostnadsfritt från iStore eller Google Play för Apple- eller Androidmobiler och surfplattor.