Instrata Elite - Fungicider | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Instrata Elite

senast uppdaterad:
10.03.2021

Fungicider

Authorisation Number: 
5466
Förpackningsstorlek: 
3 liter
Aktiv substans: 
Resistensgrupp: 
Demethylation Inhibitor (DMI) Fungicide
Formulering: 
SC Suspension concentrate
Verkningssätt: 
Systemiskt + Contact
Country: 
Sverige

Instrata Elite bygger på Syngentas beprövade kontaktverkan som bekämpar sporer på filten, jordytan och bladen. Detta kan minska risken för angrepp betydligt under högriskperioder. ​Instrata Elite har en snabb, dubbelverkande effekt och kan användas året runt. Tack vare sina unika egenskaper är ​Instrata Elite idealiskt att använda som en del av ett förebyggande bekämpningsprogram från mitten/slutet av hösten till tidig vår.

Legal warning

Personal Protective Equipment
 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprut- vätska eller sprutdimma. Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Other Restriction of Use

Förhindra att sprutdimma sprids till omgivande ytor. APPLICERA EJ på gräsmatta som är värme- eller fuktstressad. Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

Tank mixing

Att blanda produkter för spraybehandlingar kan spara tid och pengar. Det är dock viktigt att testa om produkterna är kompatibla och undvika kombinationer som kan vara giftiga för känsliga grässorter.
Vissa produkter måste tillsättas i en särskild ordning för att risken för inkompabilitet ska minimeras. Den enkla regeln är att följa wwwWales

Kolla GreenCast.se

Tank mix preparation

Konsultera och följa rekommendationerna från partnerprodukterna. Varje produkt ska tillsättas separat till huvuddelen av vattnet i spraytanken och blandas noggrant innan nästa kemikalie tillsätts.

Implementation particular terms

Använd alltid konstant omrörning av sprutbehållaren under blandning, transport och applicering.

Sprutteknik

Traktormonterad/bogserad spruta: Säkerställ att sprutans inställning ger en jämn applicering vid rätt volym samt en jämn avsättning. Fyll sprutbehållaren till hälften med erforderlig volym rent vatten och starta omrörningen. Tillsätt den erforderliga mängden INSTRATA Elite till sprutbehållaren. Rör om blandningen ordentligt före användning och fortsätt röra om under sprutning. Tvätta all sprututrustning noga med vatten omedelbart efter användning.

Hand- och ryggsprutor: Fyll sprutbehållaren till hälften med rent vatten och tillsätt den erforderliga mängden INSTRATA Elite till behållaren. Slutför påfyllningen, blanda noga och använd omedelbart.
Tvätta all sprututrustning noga omedelbart efter användning. Skölj noga ur behållarna, helst med hjälp av inbyggd sköljutrustning, eller genom att skölja manuellt tre gånger. Tillsätt sköljvatten i sprutan vid fylltillfället. Fortsätt påfyllningen tills den erforderliga volymen uppnåtts och fortsätt röra om under hela sprutningsförfarandet. Lämna inte sprutvätskan i sprutan några längre stunder (såsom under måltider eller över natten). Bered endast den mängd som ska användas vid det aktuella tillfället. Undvik inandning av sprutdimma. Vid stänk på huden eller i ögonen - tvätta omedelbart.
Tvätta händer och exponerad hud före intag av mat/dryck samt efter slutfört arbete.

Rengöring av sprututrustning
1. Rengör sprututrustningen ut- och invändigt omedelbart efter användning med rent vatten i fält.
2. Skölj tanken invändigt med rent vatten och medel avsett för rengöring av sprututrus- tning, t ex All ClearTM Extra. Spruta ut sköljvattnet i fält. Läs rengöringsproduktens bruksanvisning före användning.

Skölj sprututrustningen med vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning. Slangar, munstycken, ventiler och filter skall genomsköljas och tanken/rygg- hand- sprutan skall stå under omrörning för att säkerställa ordentlig genomsköljning och rengöring. Filter och munstycken rengörs också separat i vatten tillsatt medel avsett för rengöring av sprututrustning. Denna rengöring bör ske på säker plats, t ex biobädd eller behandlad mark/gröda. Sköljvatten får under inga omständigheter förorena avlopp, brunnar, åar, dammar etc.

Vattenmängd

Applicera 3 liter INSTRATA Elite per hektar i 125-500 liter vatten per hektar. För behandling av fläckar - ta 30 ml INSTRATA Elite per 3-5 liter vatten per 100 m2.

Pressure

Typiskt spraytryck är 2-4 bar. Använd lämplig munstycksteknik, till exempel Syngenta XC Nozzle.

Regnfasthet

Innan 1 timme.

Frost sensitivity

Förvara produkten i en frostfri miljö.

Humidity sensitivity

Förvara produkten i en frostfri miljö.

 • Telefonnummer för nödsituationer
  Nödtelefon Alarm 112
  Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)

 • Den snabba dubbelverkande effekten från Instrata Elite ger flexibilitet året runt och är en viktig del av alla proaktiva fungicidprogram. De unika egenskaperna hos Instrata Elite matchar perfekt kraven på sjukdomskontroll från mitten till sent på hösten och fram till tidig vår.

  Features

  • Kontaktverkande och systemisk verksamhet
  • Instrata Elite är extremt rainfast och påverkas inte av regn eller bevattningstvätt. Låst säkert på bladet, inom 30 minuter efter applicering
    

  Benefits

  • Snabb systemisk verksamhet i kombination med kontaktverkande effekt stoppar sporen för spiring och förhindrar spridning av sjukdom
  • Kan användas under vilken som helst period på året