Take-All patch (Rotdrepare) Take-All Patch | Syngenta Turf & Landscape

Du är här

Take-All patch (Rotdrepare)

Take-All patch (Rotdrepare)
Gaeumannomyces graminis (Sacc.)

Take-All Patch

Symptomen börjar oftast som en ring med lätt rödaktig eller bruntonat gräs under sommaren.

När gräs dör invaderar resistenta gräsarter eller bredbladigt ogräs den centrala delen av fläcken. Fläckarna kan vara allt från några centimeter i diameter till över en meter. Symptomen kan blekna under senhösten och vintern.

 

 
Tidiga symptom på Take-All patch

 

 

 
Symptom på Take-All patch

 

Var kan man hitta Take-All?

 • På gräsmattor som domineras av krypvän
 • Take-All påverkar i de flesta fall nyetablerade områden (speciellt på sand- eller USGA-specifikationskonstruktioner eller på områden som har steriliserats före anläggandet)
 • Vissa golfbanor har problem med Take-All år efter år. Detta är vanligtvis förknippat med alkalisk bevattning eller rotzoner med hög alkalisk buffertkapacitet
 • När är det mest sannolikt att Take-All angriper gräsmattor?
 • Symptomen är vanligast under sommarmånaderna och har en tendens att tona ut under vintermånaderna

 

Effekterna av Take-All
På greener, kan Take-All påverka spelkvaliteten eftersom fläckarna blir deprimerade och påverkar bollens rullning. När krypvän påverkas, kan vitgröegräs eventuellt tränga in på det utrymme som skapas.

 

Högrisksituationer

 • Nykonstruerade sand- eller USGA-specifikationsgreener eller efter rotzonssterilisering.
 • Alkaliska rotzoner.
 • Alkaliskt bevattningsvatten.
 • Applicering av kalk.
 • Stor yta med torrt gräs.
 • Dålig dränering.
 • Otillräckligt balanserad näring.
 • Brist på mangan.

 

Integrated Turf Management (ITM)​
Integrated Turf Management (ITM) omfattar alla delar av god kulturell praxis för att bibehålla optimal gräshälsa, tillsammans med lämplig användning av fungicider när sjukdomstryck är för högt för naturliga mekanismer för att hantera. När gräset är under stress och förhållanden bidrar till sjukdomen, vill sporer som finns i thatch och jord gro snabbt och infektera gräs, vilket resulterar i skador på bladvävnad och ökat tryck sjukdom.

Välplanerade proaktiv fungicidapplikation under perioder med risk kan förhindra infektion. När infektionen har förekommit, kommer fungicidapplikation att minimera ytterligare spridning och göra det möjligt för gräset att återhämta sig snabbare.

 • Undvik att använda kalk för att höja markens pH. På samma sätt kan alkaliskt bevattningsvatten eller tillämpningen av alkaliska topdressing också uppmuntra patogenen. Installation av ett vatten-surgörande enhet kan betraktas för att reducera pH av mycket alkalisk bevattningsvatten.
 • Att använda ammoniumformer av kväve för att befrukta, såsom ammoniumsulfat, är bättre för hantering av take-all snarare än nitrater.
 • Tillämpningen av mangansulfat har visat sig minska svårighetsgraden av take-all plåstret.
 • Torrt gräs och dålig dränering kan öka risken för take-all infektioner. Därför, minimera torrt gräs, säkerställa god dränering och regelbunden luftning. Detta är viktiga för att minska risken för take-all smitta.

 

Hur at behandla Take-All
Rotdrepare er en rotsjukdom och måste derfor applicera produktet på rett plats. rett produkt på rett plats til rett tid. Heritage fungerar absolut best mot rotdrepare når vi får produktet på rett plats til røtterna hvor problemet er. Applicera Heritage tilsamans med vetmedel Qualibra och nytja gjerna hvita XC Nozzels storlek 08 med mycket vatn. Qualibra bidrar med att få produktet snabbt ned till rötterna och holda fungiciden på rätt plats. Passa på at vatna efter applicering så får vi produktet ned til rett plats.

Applicera Heritage i juni eller juli när prognoser indikerar en hög risk för sjukdom. Upprepa 14 dagar senare för bästa resultat om sjukdomsangrepp förväntas. Sommar-tillämpningar av Heritage kommer att ha en gynnsam effekt i att förhindra andra grässjukdomer. Skölj ur blad med bevattning före fungicid torkar på bladet. Sekvenser eller tankblandningar med vätmedel kan förbättra kontrollen.