Tips om fungicidbehandling vintertid

Spraying greens 1

Svampangrepp under tidig vinter kan få förödande konsekvenser och problemen kan bestå ända in på våren och sommaren – vilket försämrar golfupplevelsen och ökar underhållskostnaderna.

Ett effektivt integrerat växtskydd med en proaktiv fungicidbehandling kan minska risken för att gräsmattan blir angripen. För att uppnå bästa resultat gäller det dock att bemästra konsten att sprutbehandla.

Börja med att kontrollera utrustningen – det är viktigt att den är korrekt inställd. All sprut utrustning ska underhållas och inspekteras i enlighet med gällande standarder. 

Spraying greens 1