Yellow Tuft (Bladmögel)

Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirumalachar, CE Shaw & Narasimhan

Yellow Tuft

Små fläckar på 1-3 cm i diameter med gulnade tätodlade växter och förkortade rötter.

Yellow tuft (Bladmögel)

Var kan man hitta Yellow tuft (Bladmögel)?
På kortklippt gräs, speciellt på golf- och bowlinggreener. I Storbritannien har bladmögel främst observerats på Agrostis spp.

När är det mest sannolikt att bladmögel angriper gräs?
Under de kallare, regniga månaderna på våren och hösten.

Effekterna av bladmögel
Mögel minskar gräsets slitagetolerans eftersom det lätt kan dras ut från gräsmattan. Mögel kan också påverka gräsets flexibilitet genom att skapa klumpbildning och störa gräsets estetiska utseende.

Högrisksituationer

  • Jordmättnad, översvämning, dålig dränering.
  • Lågt liggande områden.
  • Kalla väderförhållanden.
  • Fuktkvarhållande gräsyta.